Volební program

kan.cz » SLOUŽIT, NE ŠIKANOVAT – volební program

Vážené voličky, vážení voliči,

dovolujeme si vám předložit volební program pro mlčící většinu. Nabízíme vám fungující město, jeho citlivý rozvoj, jeho odolnost proti hrozbám, nabízíme ochranu životního prostředí a kulturních památek, jakož i podporu místních tradic a způsobu života. To vše umocněno využitím moderních technologií, které pro nás budou nástrojem, nikoli cílem. Naší nabídkou je péče o kvalitu a kultivaci veřejného prostoru a vytvoření podmínek, aby vy sami jste měli možnost pečovat o svůj majetek v prostředí stability, svobody podnikání a mohli jste naplňovat svůj osobní život podle vlastní volby.

Náš program vychází z pravicově konzervativních idejí, v nichž nechybí důraz na identifikaci jednoho každého s městem. Chceme Prahu svobodných občanů, inovativní, kreativní. Chceme, aby se vašim dětem a vnoučatům dostalo kvalitního vzdělání, založeného na našich civilizačních hodnotách, aby vám byla dostupná dobrá zdravotní péče a těšili jste se bezpečí. Nechceme o sociální empatii a solidaritě jen mluvit, hlavně chceme pro potřebné něco dělat.

Praha nežije ve vzduchoprázdnu. Jsme vystaveni nepřehledné změti zákonů a nařízení, byrokracii i špatné kvalitě některých státních institucí. Proto zcela atypicky náš volební program říká nejenom, co pro vás můžeme udělat, ale současně vznáší požadavky na stát, co po něm chceme, aby změnil, nebo vykonal. K dosažení tohoto cíle budeme – podstatně více než dosavadní vedení města – využívat práva předkládat Parlamentu návrhy potřebných zákonů.

Praha je mimořádné město a řídit ho je nejen záležitostí rozumu, ale i srdce. Pro koho je sezení na zastupitelstvu jen politickým úkolem nebo prostředkem na zlepšení osobní životní úrovně, komu to tady nic neříká a v životě nepoznal život ze všech stran, ten nemůže být dobrým správcem ani dobrým hospodářem.

Věříme, že vás naše nabídka zaujme natolik, abyste nás ve volebních místnostech svým hlasem podpořili.

Strana soukromníků České republiky (Soukromníci)

Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (Monarchisté.cz)

Konzervativní strana (KONS)

Klub angažovaných nestraníků (KAN)

 

Koaliční volební program

zkrácená verze

Koaliční volební program

úplná verze

Doprava

Doprava

Bez potřebné infrastruktury se zlepšení nedočkáme. Infrastruktura pro MHD Do konce volebního období dokončíme výstavbu 1. provozního úseku trasy metra D Pankrác - Olbrachtova, zahájíme výstavbu dalších úseků do Písnice a dokončíme přípravu trasy D z Pankráce na...

číst více
Kultura

Kultura

Kultura je mostem, který vytváří kontinuitu mezi naší minulostí, současností a budoucností. Dává smysl našemu bytí a je klíčovým vyjádřením naší identity a identifikace. Úcta a pokora k dědictví Hlavním projektem v kultuře bude příprava výstavby Vltavské filharmonie....

číst více
Odolné město

Odolné město

Přirozené monopoly, dopady klimatických změn, strategické technologie a mezinárodní politická situace kladou na hlavní město nové výzvy, na které není dostatečně připraveno. Máme-li Pražanům garantovat spolehlivé fungování města, musíme na to mít nástroje. Jelikož...

číst více
Podnikání

Podnikání

Soukromníci, živnostníci a drobní podnikatelé jsou skutečnými hrdiny naší doby, kteří nasazují svoji kůži a zajišťují ekonomické zdroje pro financování obcí a státu. Jsou to lidé, kteří se starají sami o sebe, o své zaměstnance a rodiny a samozřejmě platí daně a...

číst více
Vzdělání, věda a výzkum

Vzdělání, věda a výzkum

Bez kvalitní výchovy mladých dnešní problémy nevyřešíme, ale další si v budoucnosti přivodíme. Chceme vzdělané lidi, kteří budou rozumět světu kolem sebe a rozumět sami sobě. Praha je kulturním, vzdělanostním a společenským centrem České republiky. Tomu však...

číst více
Péče o životní prostředí

Péče o životní prostředí

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují rámec života kterékoli lidské generace. Aglomerace Prahy s rostoucím počtem obyvatel, nárůstem zastavěných ploch, vysokou intenzitou individuální automobilové dopravy, výraznou uhlíkovou stopou a značnou...

číst více
Bezpečí lidí

Bezpečí lidí

Bezpečí lidí považujeme za jednu z klíčových priorit v našem městě. Nová mezinárodní situace, terorismus i nové technologie před nás staví nové výzvy v ochraně bezpečnosti lidí, aniž bychom se zcela zbavili dřívějších problémů s kriminalitou, drogami a alkoholem....

číst více
Sociální politika

Sociální politika

Velkým ohrožením společnosti je vznik a rozvoj sociální segregace, v jejímž důsledku vznikají „paralelní světy“, z nichž mizí solidarita a sdílené vzorce chování. Cílem sociálních programů musí být důstojný život každého jedince. Lidem, kteří se ocitnou po nenadálých...

číst více
Zdravotnictví

Zdravotnictví

Každou lidskou bytost považujeme za neopakovatelnou, mající svoji identitu a hodnotu. Je pro nás nepřijatelné, aby existoval jakýkoli rozdíl v dostupnosti zdravotní péče pro kteréhokoli občana. Chceme podle potřeb investovat do městských zdravotnických zařízení....

číst více
Finance a hospodaření města

Finance a hospodaření města

Od svých dětí si na správu města půjčovat nemůžeme. Tomu bude odpovídat naše finanční politika. Za klíčový problém města v jeho ekonomice považujeme nárůst mandatorních výdajů a nedostatek financí na investice. Chceme nechat provést audit mandatorních výdajů s cílem...

číst více
Městské plánování

Městské plánování

Současný územní plán města byl schválen 9. 9. 1999. Od té doby všechny následující politické reprezentace dávaly na nové práce velké finance, ale žádný nový územní plán neschválily. Podrobíme současný připravovaný územní plán rychlé revizi. Schválíme nový územní plán,...

číst více
Nabídka spolupráce, tolerance a porozumění

Nabídka spolupráce, tolerance a porozumění

Praha je hlavním městem České republiky. Je tedy městem všech občanů naší země. Podle toho se musí její samospráva a instituce chovat a konat. Nabídneme spolupráci a podporu pro činnost a fungování všech státních a evropských institucí na území města. Jakékoli...

číst více