01

Etika je vždy odolnější než zákon

Etika je vždy odolnější než zákon

Klíčem ke spravedlivé společnosti je, že se zákony v čase budou přibližovat etice, nikoli naopak.

Na etických pravidlech postavené transakční operace a vztahy jsou vždy spolehlivější než operace a vztahy založené na zákonech.