18.Srp 2022
Podnikání

Soukromníci, živnostníci a drobní podnikatelé jsou skutečnými hrdiny naší doby, kteří nasazují svoji kůži a zajišťují ekonomické zdroje pro financování obcí a státu. Jsou to lidé, kteří se starají sami o sebe, o své zaměstnance a rodiny a samozřejmě platí daně a poplatky. Čeká je vesměs každodenní tvrdá práce bez požitků dotací a různých finančních pobídek. Prostě mají jen to, co si vydělají. V případě neúspěchu krachují.

Několik posledních vlád jim přes jejich nepopiratelný význam všemožně ztrpčovalo život. Považovali je za nepříjemnou konkurenci pro různé korporace živené ze státních peněz a evropských dotací. Všemožné proti nim mířené zákony, opatření, zaklekávačky apod. způsobily, že živnostníků neustále ubývá. Živnostníci, jako součást střední třídy, jsou přitom v každé demokratické společnosti jejím základem. A doba covidu, drahé energie, nespoutaná inflace a přepadení Ukrajiny Ruskem ještě vše dramaticky zhoršilo.

Musíme si počínat tak, aby život soukromě podnikajících lidí byl snesitelnější, aniž bychom jim dávali nereálné sliby. V nadcházejícím volebním období Zastupitelstva hlavního města chceme prosazovat následující priority:

Možnost parkování pro živnostníky na celém území Prahy za cenu jednoho obvodu. Je naprosto nemožné, aby opravář, který se pohybuje po většině pražských obvodů, platil na každém obvodu zvlášť, a navíc nesmyslnou cenu. V konečném důsledku se to v dnešní těžké době promítne do cen služeb. Když existuje několik výjimek pro kde koho, včetně elektromobilů, tak by to pro živnostníky snad nebyl problém.

Předzahrádky u restaurací budeme pronajímat za vstřícný nájem, který se vyplatí oběma stranám.

Podnikatelé při opravách nebo výstavbě svých nových provozoven budou moci užívat stejných snížených cen za zábory veřejných prostranství, jako majitelé památkových objektů při jejich rekonstrukci.

Ceny služeb pro všechny občany města a podnikatele budou totožné. Například odpad do popelnic je pro živnostníky označen jako živnostenský a je dražší než odpad pro lidi nepodnikající. Je to tedy další skrytá daň a trest pro tyto lidi.

Maximálně zjednodušíme administrativu. Ze správy města vytvoříme místa rady, pomoci a ochrany, namísto uplatňování veřejné moci. To se bude týkat i chování městské policie ve vztahu k podnikatelům.

Snížíme, nebo zmrazíme, výši poplatku za lázeňský pobyt a poplatku z ubytovací kapacity, protože jde de facto o další skrytou daň. Zároveň však tento poplatek, pokud tedy existuje, budeme aplikovat na všechny formy sdíleného pronájmu.

Budeme prosazovat zmražení daní a poplatků spravovaných městem včetně daně z nemovitosti.

Zabráníme společně s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy pokusům zastupitelů TOP 09 a Pirátů o likvidaci této živnosti v Praze. Tato historická profese je na území Prahy provozována od r. 1570 – zakázali ji pouze komunisté v letech 1949 – 1989.

V případě rozpočtových problémů města budeme v první řadě omezovat výdaje a odkládat méně důležité projekty, než zatěžovat obyvatele, potažmo živnostníky, dalším navýšením jejich výdajů.

Po státu budeme požadovat:

Budeme požadovat omezení, či zrušení zákonů a předpisů zneužitelných pro genderovou šikanu. Pokud např. majitel podniku potřebuje servírku a nikoli číšníka, je to jen jeho problém. On zodpovídá za finanční, obchodní a bezpečnostní stav své firmy. Nikdo jiný nemá právo do tohoto zasahovat, neboť nenese odpovědnost žádnou. Natož vyhrožovat drakonickými pokutami.

Budeme tvrdě vyžadovat, aby dotace nekřivily podnikatelské prostředí a nepoškozovaly konkurenceschopnost malých a drobných podnikatelů.

Stát je zodpovědný za vytvoření a správu spravedlivého a pro všechny rovného hospodářského prostoru. V současnosti tuto roli plní jen velmi nekvalitně. Budeme požadovat nápravu této situace, případně využijeme práva legislativní iniciativy hlavního města Prahy k nápravě stavu.

Budeme požadovat zásadní reformu a zjednodušení daňových zákonů a zřízení jednotného inkasního místa.

 

SDÍLET