Vstupte do KAN

kan.cz » Zapojte se » Členství v KAN

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně vítejte v sekci Vstupte do KAN. Najdete zde všechny potřebné informace k tomu, abyste se mohli stát členy KAN.

Podmínky členství v KAN

Občané ČR
Nejméně 18 let
Nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu,
členy ani kandidáty KSČ nebo KSS,
placenými funkcionáři ČSM, SSM, SČSP
ani příslušníky Lidových milicí,
a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 – tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí

Jak se stát členem KAN

Seznamte se se stanovami KAN – Stanovy KAN.

Pokud jste se narodil před 1. prosincem 1971, doplňte prosím přihlášku
Lustračním osvědčením MV ČR (případně FMV), že jste nebyl evidován jako osoba uvedená v §2 zákona č. 451/91 Sb. Žádost o lustrační osvědčení stáhnout / postup při žádosti o Lustr. osv.
a čestným prohlášením, že splňujete i další podmínky členství dle článku I./2. těchto Stanov-prohlášení je součástí přihlášky.

Vyplňte, prosím, přihlášku, vytiskněte a podepište ji a poté ji pošlete na adresu KAN, Klínecká 1224/14, 15200 Praha, nebo ji naskenujte a pošlete e-mailem.

Členství vzniká po kladném rozhodnutí ÚR KAN a zaplacením členského příspěvku. Pokud do dvou měsíců zájemce příspěvek nezaplatí, má se jeho přihláška za staženou.
Osobní účast zájemce o přijetí do KAN je povinná a musí být uskutečněna na usnášeníschopném zasedání ÚR. Na toto jednání Vám bude zaslána pozvánka. Základní výše příspěvku je 700,-Kč, studenti, ženy na mateřské dovolené a důchodci platí 200 Kč za rok.