Všechny příspěvky

kan.cz » Koaliční volební program 2022 » Nabídka spolupráce, tolerance a porozumění

9.Srp 2022
Nabídka spolupráce, tolerance a porozumění

Praha je hlavním městem České republiky. Je tedy městem všech občanů naší země. Podle toho se musí její samospráva a instituce chovat a konat.

Nabídneme spolupráci a podporu pro činnost a fungování všech státních a evropských institucí na území města. Jakékoli naschvály a řevnivost je pro nás nepřijatelná.

 Praha má mnoho společných zájmů a vazeb se Středočeským krajem. Proto se musí spolupráce a řešení problémů dostat na zcela jinou úroveň, než je tomu dnes.

Se Středočeským krajem i přilehlými obcemi chceme koordinovat územní plánování, budování technické infrastruktury, zejména dopravní, řešit větší propojení regionální dopravy a její novou výstavbu.

Vzájemně koordinovat a řešit otázky školství, zdravotnictví a sociální péče včetně sdílení jejich kapacit.

Společně v příslušných lokalitách spolupracovat na projektech ochrany životního prostředí.

 

MĚSTO, JEHOŽ SPRÁVU PŘÍPADNĚ PŘEVEZMEME PO SVÝCH PŘEDCHŮDCÍCH, NEVLASTNÍME, ALE MÁME HO VAŠIMI HLASY SVĚŘENÉ DO PÉČE NA ČTYŘI ROKY.

 

SDÍLET