13.Srp 2022
Zdravotnictví

Každou lidskou bytost považujeme za neopakovatelnou, mající svoji identitu a hodnotu. Je pro nás nepřijatelné, aby existoval jakýkoli rozdíl v dostupnosti zdravotní péče pro kteréhokoli občana.

Chceme podle potřeb investovat do městských zdravotnických zařízení.

Budeme pomáhat při zajištění bydlení lékařům-specialistům, kterých je v Praze nedostatek.

Chceme vyřešit status a stav nemocnice Bulovka dohodou se státem.

Budeme v rámci svých kompetencí napomáhat uskutečnění a realizaci státních investic do zdravotnických zařízení.

 

Co budeme požadovat po státu:

Důrazně budeme požadovat nápravu nedůstojného stavu velkých fakultních a státních nemocnic. Jedná se zejména o některé kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, Thomayerovu nemocnici a společně chceme řešit status a stav Nemocnice Bulovka.

 

SDÍLET