14.Srp 2022
Sociální politika

Velkým ohrožením společnosti je vznik a rozvoj sociální segregace, v jejímž důsledku vznikají „paralelní světy“, z nichž mizí solidarita a sdílené vzorce chování. Cílem sociálních programů musí být důstojný život každého jedince. Lidem, kteří se ocitnou po nenadálých životních situacích v problémech nebo ve špatné sociální situaci, je třeba podat ruku, aby se vrátili zpět do systému, který jim zaručí důstojnost a šanci na lepší budoucnost. Snaha na řešení problému však musí být oboustranná.

Víceletými granty budeme podporovat organizace, které svými projekty vyřeší problémy lidí, nikoli, že je budou udržovat. Pro další podporu budou hodnoceny měřitelnými kritérii.

Budeme nadále podporovat programy prevence drogových závislostí.

Prosadíme vybudování sítě sociálních služeb, které budou zlepšovat každodenní život bezdomovců.

Klíčovými projekty sociální péče bude zajištění důstojného stáří Pražanů podporou pečovatelských služeb a výstavbou nových domovů důchodců.

Prázdné a nové městské byty prioritně přidělovat sociálně potřebným rodinám s dětmi.

Postavit podle finančních možností města několik stovek bytů s přísným statusem a podmínkami pro sociální bydlení.

Úprava veřejných prostranství, vozidel MHD, komunikací, městských úřadů a institucí i nových a rekonstruovaných bytů musí akcentovat skutečnost, že zvyšuje věk populace.

Co budeme požadovat po státu:

Legislativu a projekty nastavené v sociální oblasti tak, aby cílem téměř všech podpor bylo vyřešení problému, nikoli jeho udržování.

Penzijní systém, který bude udržitelný a zajišťující důstojné stáří včetně zohlednění zásluhovosti.

Lepší politiku v přípravě odsouzených na život po výkonu trestu.

 

SDÍLET