12.Srp 2022
Finance a hospodaření města

Od svých dětí si na správu města půjčovat nemůžeme. Tomu bude odpovídat naše finanční politika.

Za klíčový problém města v jeho ekonomice považujeme nárůst mandatorních výdajů a nedostatek financí na investice. Chceme nechat provést audit mandatorních výdajů s cílem hledat cestu k jejich úsporám a fiskální politikou bránit nárůstu podílu mandatorních výdajů na úkor investic.

Chceme odbourat zbytné výdaje.

Zkvalitněním investičních procesů a dohledem nad nimi omezíme nárůsty nákladů na realizaci investic.

Outsourcování některých činností města a jeho institucí musí být nástrojem k efektivnímu vykonávání služeb a činností, nikoli nástrojem na tunelování veřejných peněz z městské pokladny. Tento způsob zajištění služeb a dodávek musí být pečlivě kontrolován z důvodů možné korupce a plýtvání.

Budeme se snažit se o vyrovnané rozpočty.

Jediné půjčky budou případně realizovány na potřebné investice dle výše popsaných priorit.

 

Co budeme požadovat po státu:

Stabilitu a předvídatelnost rozpočtového určení daní.

Zjednodušení daňové legislativy.

Zjednodušení zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

SDÍLET