15.Srp 2022
Bezpečí lidí

Bezpečí lidí považujeme za jednu z klíčových priorit v našem městě. Nová mezinárodní situace, terorismus i nové technologie před nás staví nové výzvy v ochraně bezpečnosti lidí, aniž bychom se zcela zbavili dřívějších problémů s kriminalitou, drogami a alkoholem.

Provedeme revizi nakládání s daty z městského kamerového systému a prosadíme, aby byl zajištěn spolehlivý způsob ochrany proti jejich zneužívání.

Zefektivníme práci městských policistů v ulicích.

Budeme požadovat podle personálních možností vyšší standardy komunikace městských policistů s občany v souladu s naším heslem „Sloužit, ne šikanovat!“.

Chceme bránit kumulaci problémových osob na jednom místě.

Budeme prosazovat nulovou toleranci k trestné činnosti, naopak drobné přestupky řešit domluvou na místě.

Budeme bránit vzniku vyloučených lokalit.

Chceme úzce spolupracovat s republikovou policií při potírání kriminality.

Budeme pomáhat při případném zřizování nových služeben Policie ČR.

Při opravách veřejných prostranství a u nových investic budeme požadovat zabudování fyzických prvků a celková řešení, která omezí možnosti teroristických útoků na měkké cíle.

Co budeme požadovat po státu

Větší koordinaci při zajištění bezpečnosti ve městech.

Optimalizaci služeben Policie ČR tak, aby jejich rozložení odpovídalo potřebám města a reagovalo na jeho rozvoj a proměny.

 

 

SDÍLET