Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Volební číslo 1

Preambule: nemusíme Evropskou unii milovat, stačí, když pragmaticky promyslíme její alternativy, které by bez ní pro naši zemi přicházely v úvahu.
EU je jediným společenstvím, které chrání naše potřeby. Místo nereálných a nebezpečných alternativ nabízíme aktivní práci v institucích a orgánech EU a obhajobu našich zájmů.
Budeme se snažit měnit chování Evropské unie tam, kde se některé přístupy jeví jako nesprávné, či přežité, reagovat na nové trendy a situace a hájit hodnoty, na kterých euroatlantický civilizační okruh vybudovali naši předkové.