Memorandum

kan.cz » Memorandum

: SLOUŽIT, NE ŠIKANOVAT - volební program

                                            Vážené Pražanky a Pražané,

v pátek a v sobotu budete rozhodovat o složení Zastupitelstva hlavního města Prahy na příští čtyři roky. V uplynulých týdnech jste byli atakováni reklamními kampaněmi za milióny korun. Takovými prostředky naše koalice nedisponuje.  Dovolujeme si vás upozornit na náš volební program , jehož realizací bychom posunuli naše hlavní město dál. Praha si nemůže dovolit stagnaci, jaké jsme svědky dvě desetiletí, nemůže si dovolit korupci, která ničí pověst metropole a prohlubuje skepsi občanů a víru ve spravedlivou svobodnou a demokratickou společnost. Veřejný prostor města je stále více bezohledně komercializován, a to bez ohledu na kulturní dědictví a zájmy Pražanů. Končící politická reprezentace Prahy za sebou zanechává obraz stagnace, korupční aféry, vytěžování potenciálu ve prospěch sebe a privátních firem a množství slibů, že je máte volit, protože příště už budou lepší. Jejich volební kampaně nevycházejí z potřeb města a jeho kompetencí, ale z populistických slibů, které vyčetli z aktuálních novinových titulků. Samozřejmě jejich sliby vyšumí do ztracena po uzavření volebních místností a život poběží dál v zaběhnutých kolejích.

     Chceme dát do pořádku investice města, aby došlo k plynulé výstavbě tolik potřebné dopravní infrastruktury.  Nechceme mluvit o vybájených plánech, ale hlavně možné co nejrychleji stavět a systémově připravovat další stavby. Nechceme v preferencích staveb prosazovat zájmy menšin na úkor většiny.  Řada měst si může díky v minulosti vybudované infrastruktuře dovolit zkvalitnění veřejného prostoru, protože tzv. těžkou infrastrukturu již dávno vybudovala. Praha ji bohužel nemá dodnes dokončenou a bez její dostavby se dál nepohneme. Ani Městský a Pražský okruh neodstraní auta z magistrály, protože se jedná z velké části o cílovou dopravu v centru. Proto je třeba pro obsluhu centra města přijít s vymístěním dopravy pod zem.

     Více radikálně chceme chránit kulturní dědictví. Zatím až na výjimky Praha nemá kvalitní moderní architekturu, která by si rozuměla s géniem loci míst, ale výstavbu, která na cenných lokalitách parazituje. Je pro nás nepřijatelné, aby ve školách všech stupňů nebyl dostatek míst pro vaše děti a vnoučata. Současná krize je odstrašujícím příkladem neschopnosti vedení města a trestuhodným selháním. Ekologie města je řešena sliby a řečněním, namísto promyšlených projektů s měřitelnými výsledky. Chceme Prahu zapojit do mezinárodních ekologických aktivit, protože se jedná o klíčovou výzvu pro celou planetu.

     Sloužit, ne šikanovat je heslo, se kterým jdeme do voleb. Chceme vám nabídnout jistotu a předvídatelnost našeho chování, ne vás zneklidňovat věcmi, které na vás mohou negativně dopadnout, ať už se jedná o daně z nemovitostí, komplikování života podnikatelům, zvyšování městských poplatků apod.

     S námi máte jistotu slušného partnerství a pokory.

 

Ing. Ladislav Linek                                 JUDr. Petr Krátký

Mgr. Ing. Michal Struha                       Ing. František Laudát