O klubu

kan.cz » O nás

Politické hnutí

KAN je politickým hnutím občanů ČR, kteří nebyli funkcionáři žádné politické strany v Československu, členy ani kandidáty KSČ nebo KSS, placenými funkcionáři ČSM, SSM, SČSP, ani příslušníky Lidových milicí, a kteří nebyli v evidenci osob spolupracujících s StB (ustanovení zákona č. 451/1991 – tzv. lustrační zákon), a kteří nejsou současně členy žádné jiné politické strany nebo hnutí.
Více informací

Co si KAN předsevzal

KAN si předsevzal probouzet zájem obyvatel ČR o zodpovědnou účast na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky, zajistit organizační základnu pro občany, kteří se chtějí politicky angažovat ve veřejném životě v zájmu rozvoje otevřené občanské společnosti, demokratických principů veřejné správy, spravedlivého právního řádu a pluralitní politické kultury.
Více informací

Jak se stát součástí

Členem KAN se může stát každý zletilý občan ČR, který splňuje podmínky uvedené ve stanovách. Zájemce o členství podepíše vyplněnou členskou přihlášku.
Více informací

Členská základna a ústřední orgány

Členská základna je tvořena všemi členy KAN. Výši členských příspěvků členů KAN stanoví Ústřední rada. Každý člen KAN má právo zúčastnit se Sněmu KAN s právem hlasovacím. Více informací