20.Srp 2022
Kultura

Kultura je mostem, který vytváří kontinuitu mezi naší minulostí, současností a budoucností. Dává smysl našemu bytí a je klíčovým vyjádřením naší identity a identifikace.

Úcta a pokora k dědictví

Hlavním projektem v kultuře bude příprava výstavby Vltavské filharmonie.

S využitím všech zákonných možností a pravomocí zamezíme devastaci stávajících památek v Pražské památkové rezervaci a budeme pečovat o plošnou ochranu cenného historického území.

Zamezíme realizaci tuctové architektury v Praze, která na jejím geniu loci pouze parazituje. Na nové velké a dominantní nové objekty budeme požadovat soutěže s kvalitní účastí.

Postupně budeme památkově rehabilitovat ulice a veřejná prostranství v historických místech. Prioritou bude revitalizace Malostranského náměstí, jemuž chceme i kulturními aktivitami navrátit jeho původní historický význam atraktivního centra metropole. Revitalizace musí být provedena podle vítězného projektu, tj. včetně zklidnění horního náměstí převedením automobilové dopravy na koleje a včetně navrácení pomníku maršála Radeckého, největšího českého vojevůdce.

Dokončíme revitalizaci Václavského náměstí.

Budeme spolupracovat s majiteli a provozovateli památkově cenných nemovitostí a podporovat je při opravách. Snížíme jim výrazně poplatky za pronájem ploch pro zařízení staveniště, umožníme změny dopravního režimu tak, aby měli co nejpříznivější podmínky pro vlastní rekonstrukci. Projekty vybrané podle předem známých kritérií podpoříme finančně. Společně s ukončením rekonstrukce v rámci možností zrevitalizujeme přilehlé pozemky ve vlastnictví města.

Městské kulturní instituce musí fungovat kvalitně a na úrovni tím, že jim poskytneme kvalitnější financování a zabezpečíme rozšíření spolupráce s obdobnými zahraničními institucemi.

Za prioritu považujeme investice do Muzea hlavního města Prahy. Jedná se zejména o dokončení  Clam-Gallasova paláce a rekonstrukci paláce Desfour na Florenci.

Za zajištěné financování budeme požadovat kvalitní úroveň městských kulturních institucí – městských divadel, Galerie hl. m. Prahy, Městské knihovny, Pražského symfonického orchestru FOK a dalších.

Podpoříme Muzeum paměti XX. století v jeho dočasném sídle a zahájíme přípravu výstavby nové budovy.

Podpoříme aktivity a projekty privátních kulturních společností formou grantů.

Budeme vstřícní k oživení venkovních veřejných prostor živou kulturou.

Co rozhodně nebudeme dělat:

Zavedeme ochranná pásma se stavebními uzávěrami kolem cenných památek i mimo památkovou rezervaci.

 

Požadavky na státní investice a legislativu

Budeme požadovat, aby si stát dal do pořádku všechny svoje objekty na území Prahy. Chceme úzce spolupracovat se všemi státem zřízenými kulturními institucemi působícími na území města a koordinovat s nimi jejich provoz a investice.

Budeme požadovat, aby stát konečně vytvořil legislativu vhodnou pro obecně prospěšné kulturní společnosti. 

 

SDÍLET