Koncepční program

kan.cz » Program » KULTURA » Kultura – článek

KULTURA

MOTTO:

Odmítneme-li kulturu jako něco nepodstatného v našem životě, přijde otázka, jaký smysl má náš život bez kontinuity s předky i našimi nástupci a jaký bude étos naší země a národa v dobách ohrožení.

1. Ochrana kulturního dědictví

Kulturní dědictví nesmí být ničeno bez ohledu na to, za jakých okolností vzniklo.

2. Kulturní a informační kapitál

Kulturní a informační kapitál je klíčovým státotvorným elementem, a tomu musí odpovídat jeho ochrana a péče o jeho rozvoj.

3. Zrada naší kultury

Zrada naší víry za sebou vleče zradu kultury. Naše kultura bude žít právě tak dlouho, jako naše náboženství.

4. Zakázané situace

Žádná politika, ideologie nebo jedinec nesmí způsobit situaci, v níž se kultura stává vězením, nebo fraškou.

5. Sociální most

Kultura napomáhá překonání sociální nerovnosti a vzájemné komunikaci mezi jednotlivými sociálními skupinami.

6. Vlastnictví kulturních etap

Každá kulturní etapa patří především sama sobě, a teprve potom nám. Je nepřijatelné, aby z důvodů dnešních rozdílných pohledů na některé etické hodnoty, chování jedinců, či náboženského života bylo ničeno kulturní dědictví, zasahováno do dobové hudby, literatury apod., nebo byl k nim omezován přístup veřejnosti.

7. Nepřijatelné chování netolerantních menšin

Aplikace sebeobviňování vlastní entity, společnosti či národa za chování našich předků vůči jiným je nepřijatelné. To neznamená, že je zakázáno kritické hodnocení historických událostí prizmatem dnešní doby. Obdobně jsou zavrženíhodné praktiky vynucování tzv. „přisvojování“, které popírá vzájemnou tvůrčí interakci různých kultur a národů. Obě tyto praktiky netolerantních menšin mohou vyvolat rasovou nenávist, ničení kulturního dědictví, cenzuru kulturní tvorby, útoky na obhájce kulturní kontinuity a snahu o zničení základů naší identity. 

8. Česká krize identity

Cestou k vyřešení krize identity našeho národa je přijetí legitimní plurality našich tradic. Je třeba přijmout předanou paměť, která zahrnuje všechny české zkušenosti. Teprve potom máme šanci otevřít se nové budoucnosti, ve které už nebude kladena existenční otázka, jestli už jsme národ, nebo jestli ještě jsme národ. 

9. Pravidlo efektivní investice

Pokud je společnost v ekonomické krizi, je nejlepší investicí na její překonání investování do obnovy kulturního dědictví.