Sami(z)dat – kultura a umění

kan.cz » Samizdat » Policie navrhla obžalovat bývalého soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka

27.Lis 2022
Policie navrhla obžalovat bývalého soudce pražského vrchního soudu Zdeňka Sováka

„Je postkomunistické Palermo v některých aspektech možná horší než neblahá 50. léta (justici a příbuzné vysoce lukrativní obory si tu údajně převážně stále obsazuje asi 200 prokurátorsko – soudcovských „Urválkových, Vašových, Husákových“ apod. KSČ rodů, původem z rudé líhně s definitivou, resp. v r.1989 jsme měli asi 2/3 soudců s „rudou knížkou“ a v r. 2015 stále okolo 7 %, většinou na nejvyšších matadorských místech, a velmi podobně i u státních zástupců) ???!“

Neinformovanou mladou generaci, zcela bez osobních zkušeností s reálným stavem Právního státu (většina lidí surfuje na vlně PR-TV médií + internetu), si dnes bohužel zdaleka nejsnadněji „názorově slíznou“ (na 1. signální vágních hesel typu: „Za justici“ „Za Šarocha“ „Fík pohoní 1 zajíce a už zítra ráj“ „Naděje zlátne“ „Bude líp“) vydatně státem (resp. právníky Rekonstrukce státu) „grantovaní“ monopolní aktivisté a jejich apolitický happeningový aktivismus.  Neexistuje nikde v ČR žádný dlouhodobý program rozvoje ani transformace ČR na reálně západní Právní stát (a ani existovat nemůže) a už vůbec nikde není žádný Palach nebo Kuciak, Kolíková nebo Kovesiová, kdo by s velkým rizikem vlastní existence, odborné kariéry a sociálního zařazení – byl ochoten pod hladinu bezedné české, za 74 let nikdy nevyčištěné legislativní a justiční žumpy,  byť zlehka strčit aspoň 1 prst… a zařadil se ev. (a to ještě v tom nejlepším případě) okamžitě někam „pod mosty“ mezi přimrzající „nezávislé publicisty“ a statisíce už naší beztrestnou postkomunistickou oligo-mafií a jejími kriminálními šíbry zlikvidovaných a navždy „off-line“, kde ani pes už nikdy neštěkne.  Ty existenční strachy a autocenzura (směrem snad až k prostituci svědomí u mnohých) jsou dnes všude bohužel takřka absolutní… defacto normalizace a cizelace a tabuizace stavu Palerma plus samozřejmě naše absolutní IGNORANCE **2, velmi podobně jako na Slovensku až do 2017, než se tam justičně-mafiánské bahno a žumpa vyvalily tsunami vlnami do médií po kauze Kuciaka (podle MS SR Kolíkové 93% penetrace slovenské justice mafií, mají tam z 1400 jen 100 soudců na mafii nezávislých).

Tak zpět a čistě namátkově ke zmíněnému soudci Sovákovi (vynecháme zde všem asi známé detaily jeho korupčních kauz u pověstně korupčního VS Praha či u NS Brno) a jak je vše v naší bezedné žumpě justiční mafie z rudé líhně „provázáno silnými pupečními šňůrami“.

Sovákův senát NS Brno 2019-20 křišťálově očistil neblaze z úniků PČR odposlechů do veřejných médií všem asi dobře známého býv. KSČ prokurátora a posléze VSZ Grygárka (cca: „Malý brhlíček Grygárek prosí velkého vznešeného orla Janouška o něco malého do zobáčku, ty nemovitosti mnoho stojí“…. soudruh Grygárek naposledy v nejvyšší pražské SZ funkci 2007-2012 jako nám. pražského VSZ Rampuly a po jeho 2012 „změně stran“ z nejvyššího pražského státního žalobce pana Rittiga na jeho vele-úspěšného obhájce a zároveň i advokáta ve slovutné a úspěšné a.k. soudruha premiéra Čalfy, pan Grygárek krátce 2012 i ve funkci nejvyššího VSZ Praha, než sám a dobrovolně z funkce VSZ Praha odstoupil).   Podle názoru výše zmíněných veřejných médií z uniklých PČR odposlechů a podle údajů na webu nezávislého publicisty pana Šinágla i z dalších veřejných zdrojů, mělo by údajně jít o jednoho z největších tzv. „zametačů“ kauz českého Palerma (byl spojovaný s rozháněním demonstrací 1988 na Palachův týden, známá je kauza zadržených a uvolněných SWISS mld. Janouška, údajné zametání a nepřihlášení se poškozené ČR k náhradě cca 6 mld. ostudně až ve SWISS projednávané a tam i exemplárně odsouzené kauzy MUS + údajně i plejáda kolegům a kamarádům beztrestně zametených kauz Palerma, podivně nabyté hodnotné pražské nemovitosti či peníze… detaily a kauzy si může každý na 1-2-3 kliky myši „vygůglit“ už sám).

V přiloženém tf. rozhovoru 2019 v pozitivním rozmaru – jak tam sám pan Grygárek říká (právě byl 2019 soudcem Sovákem a spol. nepravomocně u NS Brno zproštěný, a tudíž křišťálově očištěný a plně připraven žalovat všechny „nactiutrhače“) – vyhrožuje žalobou nezávislému publicistovi Šináglovi, který si dovolil na svém webu publikovat nějaké údaje ze zmíněných veřejných médií.  Pan Šinágl byl však zároveň už exekuován Vondráčkovou/Michalem za zveřejnění nějakého jiného cizího a rovněž veřejně dostupného článku o poměrech a žalobách okolo pana Michala na různé „nactiutrhače“.  Můžete si poslechnout vyhrožování pana býv. VSZ i průběh exekuce u nezávislého publicisty a další detaily si sami dohledat na webu pana Šinágla.

Stručně řečeno – je smutné, že skoro nikoho z nás uvedený stav „Právního státu“ a další tisíce zvěrstev a svinstev komunistů za 41 let + jejich postkomunistického Palerma už dalších 33 let absolutně „nerajcuje“, prostě nezajímá – dokud mafie a její justiční a exekuční mafie neskočí na něho či na rodinku či na firmu osobně.  Ale i pak každý z nás jen potrefeně a velmi překvapeně „kýhá“ – minimálně dalších 15 let – každý z nás se 100 % nadějí na ten 100x denně všude inzerovaný „Právní stát“ – tudíž investujeme všechen náš čas i zdroje i energii do právníků a soudů – než nám až pod tím mostem a už bez zdraví, obvykle na psychofarmakách, po kardiu a po výměně kloubů, bez peněz, majetků, rodiny atd.… tzv. prvně „docvakne“ – český reál.  Bohužel dříve to NIKDY NIKDE a NIJAK u NIKOHO zřejmě NEJDE (takový případ neznám, asi neexistuje) – jen skrz tu nijak nesdělitelnou osobní zkušenost (která „pochopitelně“ zase už nikoho dalšího nezajímá)

PR-TV-mediální nabagrování máme všichni takřka absolutní a je to vlastně jeden z největších zločinů postkomunistické oligo-mafie a její justice a jejich PR-médií i jejich monopolního happeningového aktivismu, státem grantovaného skrz RS „Na rozvoj práva a demokracie v ČR“ + námi skoro všemi pochopitelně navíc i vydatně „s velkou nadějí ve Zlátnoucí naději“ dotovaného…

Když zcela logicky v konkurenci se státním monopolem (ohromující PR-Režie a takřka neomezená Produkce velkých happeningových apolitických demonstrací a akcí) zde od 2018 chybí jiné finančně udržitelné alternativy aktivismu + chybí nám hlavně ti odvážní investigativní Kuciakové, chybí nám malé ostrůvky práva a demokracie v nechutném systému justiční mafie – ostrůvky typu býv. MS SR Kolíková /cca 100 soudců a prokurátorů a policajtů od 2020 poslali do vazby/ či býv. hlavní prokurátorka Rumunska a dnes EU prokurátorka Laura Kovesiová /obžalovala cca 1000 soudců, politiků vč. premiéra, než se jí rumunská mafie stačila zbavit/, které bychom pak mohli podpořit a pokusit se je i ubránit). V přílohách zájemci naleznou popis reálného stavu Slovenska, Rumunska i propracované návody (Kolíková, Kovesiová) na transformaci státu mafiánského na Právní stát.

Vrchní soudce Zdeněk Sovák – úplátky? Policie navrhuje obžalobu | Blesk.cz

Výhrůžky Sovákem křišťálově očištěného Grygárka audio:

https://www.sinagl.cz/images/dokumenty_19/Grygarek_160719

Průběh exekuce u Šinágla (Vondráčková Michal + už ho z vydraženého RD nesli těma „nohama napřed“, ale snad ho nechali aspoň bydlet):

https://www.youtube.com/watch?v=AA8OsbUECaI

Mafiánský stát:

https://www.facebook.com/groups/281364479063825/search/?q=mafi%C3%A1nsk%C3%BD

Pro max. ZKRATKU viz komentáře = tematický výběr z článků PK:

https://www.facebook.com/groups/281364479063825/posts/1240215486512048/

Neformální společenské normy se zhroutily, po 1990 neobnovily:

https://www.kan.cz/dnesnim-hostem-frantiska-laudata-historik-michal-stehlik/

 

Článek byl původně publikován na FB v Pražské kavárně, níže je výběr několika komentářů k čl.:

Roman Vimer: Právní stát v českém pojetí. Soudci se neustále ohánějí tím, že musí mít vysoké platy a různé výhody (např. vyšší náhrady při nemocenské), aby byli neúplatní, neovlivnitelní a „nezávislí“. Výsledkem (až na pár výjimek) je, že jsou korumpovatelní, a ještě stát stojí velké peníze. Holt takový typický český standard. Princip by měl být ten, že kdo pracuje pro stát v takto klíčových a pro důvěru ve stát nepostradatelných funkcích, nechť bere klidně vysoce nadstandardní platy a má definitivu. Ale musí to být jednak opravdový profesionál a jednak skutečně mravný člověk. Pokud selže, měl by být okamžitě s ostudou propuštěn a ve svém oboru si již neškrtnout. Ale to nehrozí, neb bývalý soudce se velmi dobře uživí jako advokát různých českých vykuků!

Tomáš Herhorn: To je ale všechno naprosto zbytečné psát, denně se každý 5x na FB ptá nebo píše, kdy už přijede ta Policie, kdy už lumpa naše nezávislé poctivé soudy hodí do tepláků.

S absolutní důvěrou jako u Fica do 2017, kde se „vyvalilo“ ze SIS nahrávek, že v tom jede 93 % soudců + celá prokuratura od gen. prokurátora Trnky (přímo řízen i placen Kočnerem) a celá Police od prezidentů dolů a celá Soudcovská rada (dokonce i ta nová) a všichni politici od Fica dolů…

Ale lidi freneticky na náměstích jásali spolu s projevy Fica: „Máme na Slovensku nejmodernější Právní stát v Evropě, právě odstraňujeme poslední drobné chybky jednotlivců, už zítra Slovensko i ekonomický ráj a prosperita !!!“…. A dodnes dav freneticky se slzami v očích jásá a Fica adoruje asi polovina Slováků a spolu navíc hýkají na těch náměstích „Nikdy proti Rusku“. PR-mediální nabagrování + Kognitivní disonance.

A u nás se to PR-mediální a aktivistické nabagrování KOMPLET celé společnosti podařilo daleko a daleko sofistikovaněji – i když máme stejnou rudou líheň i velmi podobné privatizační tunelážní drancážní beztrestné korupční Palermo jako Slováci a měli jsme jejich StB premiéra od Lorence/Andropova/Putina, který stále vede v CZ preferencích a krade online… kandiduje dokonce na prezidenta a buď on a nebo jeho VR/GRU kolega budou už skoro najisto tady to Palermo a východní bezprávní korupční rozvojovku a masovou davovou demoralizaci & debilizaci – nás všech – „normalizovat a cizelovat“ celou +1 další dekádu. PR-mediální a aktivistické (státem „grantované“) nabagrování + česká Kognitivní disonance.

Zdroj: Pražská kavárna,fb

             Tomáš Herhorn, Roman Vimer

 

 

Tomáš Surin