Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Komentáře » Nikdo nemůže odvozovat své zločiny od libovolné „pravdy“ 

5.Bře 2022
Nikdo nemůže odvozovat své zločiny od libovolné „pravdy“ 

Odsuzujeme snahu RF o anšlus Ukrajiny (jako Hitler Rakouska) + historii a pravdu „přece vždy určí a píší vítězové“. Historicky Kyjevská Rus a pak součást Polska, od Chmelnického imperiálního Ruska, západní část R-U, dodnes mnohonárodnostní stát, za posledních asi 105 let přes 17M násilně zabitých Ukrajinců (bez ohledu na jazyk), převážně díky Rusákům…
Je třeba na 1. místě tvrdit – že částečná „historická sounáležitost Ukrajiny s carským Ruskem“ – to je jen mentální účelová konstrukce, která se oligo-mafiánům kriminálním šibalům starým KGBákům z Kremlu dnes „hodí do krámu“ … není totiž žádný důvod odkazovat na vůbec žádné „historické PRAVDY“ a něco jimi zkoušet ospravedlňovat ve prospěch někoho a proti jiné skupině a navíc silou. Už jsme zažili jejich „spravedlivé ideologie“ lepšího světového komunistického řádu, dnes teorii „nového neliberálního světového řádu“ pod starostlivou péčí osvíceného Ruska v kooperaci s Čínou náhradou za „nefunkční liberální demokracie“. A když se mi to bude hodit – budu argumentovat třeba: „Slunce je taky rudé“ – a evidentně mám „pravdu“ – takže mohu vyrazit krást, zabíjet, loupit, rabovat a ukájet se hmotou a mocí v rytmu bubnů třeba. NIKDO NEMŮŽE ODVOZOVAT SVÉ ZLOČINY OD LIBOVOLNÉ „PRAVDY“ (historické, genetické, rasové, ve hmotě, víře atd….). Pravda je vysoce subjektivní kategorie (každý jsme totiž plně přesvědčeni o „svých pravdách“) – na rozdíl od základních hodnot (pravda, svoboda, láska, etika…) – ale i tam je třeba „pravdivost situace“ posuzovat ze všech stran.
Láska má také nejméně 5 známých variant (v některých zemích odlišovaných vč. lásky k dětem, mezi partnery atd…) a u nás v křesťanském světě známe minimálně 3:
– čistá (tu prý uměl jen Kristus)
– bezpodmínečná (tu umí jen málokdo z nás = jednat nesobecky ve prospěch milovaného subjektu i na svůj úkor)
– emoční hormonální vlastnická živočišná žárlivá přivlastňovací v tělu a hmotě atd… (tu dobře známe všichni, tak chápe lásku drtivá většina realitu 3D /asi 94%/ vnímající populace, pro ni často trpíme „jako zvířata“…)
A ta „ruská pravda“ pro jejich 3D publikum (na dřeň spodiny lebeční vypláchnuté propagandou Kremlu) je analogií té neduchovní 3D přivlastňovací lásky ve hmotě a tělu a žárlivosti – z takové 3D „pravdy nebo lásky“ nikdy nevznikne spokojený vztah – jen samé  !!! UTRPENÍ!!!

 

 

Tomáš Surin

člen ÚR KAN

 

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET