20

PRINCIP KONTINUITY

Princip kontinuity

Žádná generace nesmí předat našim následovníkům zemi v horším stavu, než ji zdědila po svých předcích.

Zemi zděděnou po našich předcích nevlastníme, ale máme ji propůjčenou od našich dětí.