02

NEJVYŠŠÍ ŽIVOTNÍ HODNOTOU JE SVOBODA

Nejvyšší životní hodnotou je svoboda  Každý jedinec na ni má právo

Svoboda je prvním a nejzákladnějším statkem každého člověka. Patří k tomu svoboda naplňování života podle svých snů, představ a možností, patří k tomu svoboda dělat chyby, pokud jedinec škodí pouze sám sobě. Svoboda je posvátná do té míry, že nesmí být nikdy směněna za ekonomický či jiný prospěch.