Sami(z)dat – kultura a umění

kan.cz » Samizdat » Nedostatek podnětů v raném dětství je prvním krokem v začarovaném kruhu chudoby

8.Lis 2022
Nedostatek podnětů v raném dětství je prvním krokem v začarovaném kruhu chudoby

Romové ve mně vyvolávají lítost, úzkost, v noci osamocená raději přecházím na protější chodník, když proti mně jde skupinka Romů ….

Dodnes jsme se nedokázali, s touto skupinou lidí výrazně jiné kultury i mentality sžít tak, abychom jen netrpěli přítomnost menšinového etnika. Přitom jedním z hlavních ukazatelů demokratického státu je právě to, jak je schopný se postarat o znevýhodněné menšiny, či ohrožené skupiny obyvatel.

Romské děti mají zpravidla (až kolem 85 % romských dětí) výrazně nižší slovní zásobu, jsou zaostalejší v souvislé řeči, protože rodiče s nimi mluví, a věnují se jim výrazně méně a jinak než v rodinách s vyšším socioekonomickým statusem.

Začarovaný kruh, kde se děti rodí do generační chudoby, nemají podnětné podmínky, respektive mají chybné podněty, pro mentální zdravý vývoj v raném věku, z toho plyne neúspěch ve škole a v osobním rozvoji, později neschopnost najít si práci, často hledají uplatnění v šedé ekonomice, kde výplatu dostanou odpoledne po šichtě, jejich bydlení, hygiena i strava jsou katastrofální a do toho se rodí nová generace. A kruh se uzavírá a otevírá, a tak stále dokola, bez perspektivy …

Na Slovensku již čtyři roky funguje sdružení Omama, které se snaží rozvíjením potenciálu, znalostí, dovedností a postojů sociálně znevýhodněných osob od raného dětství až do stáří tak, aby mohly rozvíjet své osobní, sociální, duchovní a materiální zdroje. Činnost sdružení zahrnuje poradenskou, vzdělávací, společenskou a publikační činnost, mezinárodní spolupráci a pořádání akcí, které pomáhají k dosažení tohoto cíle.

Omama je založená na tom, že chudí si pomáhají sami. Znají situaci, lidi, vhodný jazyk, vědí, jak dát rodičům argumenty, kterým rozumějí. Jsou nejprve zaměstnáni jen část dne, pracují s nejmenšími dětmi od narození do tří let. Většinou to bývají mladé romské maminky. Motivuje je také skutečnost, že tato práce zvyšuje jejich životní úroveň a pomáhá jim vymanit se z chudoby. Pokud se omama ukáže jako úspěšná, dostane práci na plný úvazek a obvykle již pracuje s dětmi předškolního věku, které z různých důvodů nechodí do mateřské školy ….

Omama se zatím bez významných i drobných sponzorů neobejde.

V roce 2019 za svou činnost získala Omama oceňení pro nejlepší sociální inovace ve střední Evropě. Projekt byl úspěšný z 224 přihlášených projektů ze 6 zemí. Slovensko tak poprvé v 15leté historii získalo zlato.

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová v září roku 2019 řekla:

„Na svých cestách se zajímám o konkrétní řešení, která pomáhají rodinám a dětem vymanit se z chudoby. Když jsem navštívila Zborov, s obdivem jsem sledovala lekci programu Omamy, který podporuje rozvoj a vzdělávání malých romských dětí od narození a je založen na spolupráci s matkami. Budu pracovat na tom, abych převedla cenné zkušenosti a provozní modely programu Omamy a dalších podobných iniciativ do systémových státních politik.“

Kdyby se podařilo takovou podobnou iniciativu vytvořit, zprovoznit a zařadit do systémových politik, byla by to, myslím, obrovská pomoc a naděje pro menšiny i ohrožené skupiny u nás.  

 

 

Klára Glancová

Štítky:

SDÍLET