Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » KAN po 33 letech rozhýbal ledy DEKOMUNIZACE

28.Říj 2022
KAN po 33 letech rozhýbal ledy DEKOMUNIZACE

Naše snaha nebyla a není marná!

KAN v letech 2019-2021 získal nové členy, nové vedení a nového předsedu Františka Laudáta  (dříve TOP 09 a ODS) a rozhodl se veřejně pojmenovat neúnosný vnitřní stav ČR, podniknout kroky k dekomunizaci a vyčištění pilířů státu (o což se pokusilo Rumunsko díky hlavní a dnes už EU prokurátorce Lauře Kovesiové, od r. 2020 Slovensko a také Polsko ohledně dekomunizace a vyčištění mafiánských korupčních pilířů států) a k transformaci rozvojové postkomunistické české ekonomiky směrem k západní vzdělané právní a prosperující ekonomice, státu a společnosti (jako je např. sousední Bavorsko cca 3x – 5x HDP/os).

Vloni 17.listopadu 2021 jsme začali sbírat podpisy pod dvě petice, pod KAN  Petici o protiprávnosti komunistické ideologie, její propagace a zákazu stran a hnutí, které tuto ideologii hlásají, propagují a prosazují, a Petici za zpřísnění lustračního zákona.

S Peticí za zpřísnění Lustračního zákona byli zástupci KAN 26. října 2022 v Senátu – neboť Senát je kvalitněji obsazen než poslanecká sněmovna – na slyšení v Ústavně-právním výboru Senátu. Úvodní slovo měl předseda KAN p.František Laudát, který mimo jiné mluvil o nevyrovnání naší společnosti s komunistickou minulostí, s tím jak velmi silně zatěžuje naši současnost, jak lidé nevěří ve spravedlnost a že nepojmenování zla a absence široké reflexe přispívá k všeobecné frustraci. Složky, které posluhovaly komunistické diktatuře, postupně získaly moc a problematika se vrací, a důsledkem je rozdělená společnost. V některých názorech se s paní senátorkou zpravodajkou neshodl. Odmítl, že na právní nápravu je už pozdě, upozornil na bezpečnostní rizika lidí spjatých s komunistickou minulostí v dnešní krizové době.

Ing.F. Laudát doslova řekl: Celé kamiony živých dokumentů byly narychlo páleny již v prosinci 89 v lesích a nikdo neví, jestli někdo nemůže lidi s absencí morální integrity vydírat. Naše společnost se nepohne dopředu, pokud se nevrátíme k etice, pokud se nebude jasně pojmenovávat zlo a její aktéři nebudou moci některé činnosti vykonávat.

Petice za zpřísnění lustračního zákona prošla k projednání Senátem!

27.10.2022, následující den po našem slyšení v Senátu, vláda schválila vládní návrh zákona na znovuzavedení negativních lustračních osvědčení pro členy vlády a všech náměstků ministrů.

Předseda KAN František Laudát to komentoval:„V Senátu jsem řekl, že vítáme každé zpřísnění lustračního zákona, i když v petici požadujeme podstatné rozšíření jeho rozsahu na politiky, úředníky, soudce a další. Nevím, jak moc přítomní zaznamenali můj apel, aby s věcí něco dělali, nebo si ulice (zde rozuměj lidé, kteří otevřeně podporují Rusko) jednou i pro ně přijde.

Pan senátor Goláň svým návrhem usnesení uchránil Senát od situace, že včera by bylo zpřísnění lustračního zákona z legislativních důvodů odmítnuto a dnes by byla (byť v ořezané podobě) vládou taková úprava přijata. Takže pro nás alespoň nějaký úspěch.

V Senátu problémy neočekávám, zato v levičácké Okamuro – babišovské společnosti to asi bude lítý boj a zdržovačky, aby dál byly O.K. předlistopadové udávačky.“

_ _ _

Počet podpisů, v této chvíli zhruba 1500 podepsaných, nevypovídá o podpoře tohoto našeho návrhu, víme, že nás podporuje značná část občanů, ale protože nehájíme zájmy oligo – mafie „pořádek a klid na práci“,  nemáme státní sponzory (Babišova, Benešové, Dlouhého Protikorupční rada státu,  Frank Bold, Janečkův NFPK, Rekonstrukce státu, Norské fondy…) ani nesklízíme granty na ohromující režii a neomezenou produkci happeningů pro celá náměstí, obracíme se na mediálně nezmanipulovanou demokratickou veřejnost s kritickým myšlením, kteří vidí reálný stav státu, společnosti a ekonomiky a jsou ochotni podpořit skutečné změny pro transformaci ČR na západní právní prosperující stát.

Fotky ze sběru podpisů u našich petičních stánků můžete vidět zde:

https://mega.nz/folder/sEtRECrY#XHpnNgdSscJedNFMgmIt7A/folder/lAkwnAIK

Pokud byste se rozhodli podpořit nás finančním darem, následující link Vás provede postupem jak darovat, děkujeme:

https://www.kan.cz/zapojte-se/podporte-nas/

_ _ _

KAN tímto krokem po třiceti třech letech rozhýbal dekomunizaci naší společnosti.

KAN zpřísněný lustrační zákon považuje za první nutný krok k transformaci ČR na západní právní prosperující stát typu Bavorska, kde je zhruba tři až pětkrát vyšší hrubý domácí produkt (na osobu) oproti dnešnímu rozvojovému, korupčnímu a často bezprávnímu stavu ČR, připomínající Palermo při nevymahatelnosti práv prostých občanů proti zájmu privatizační oligo – mafie a různých klientelistických a lobby skupin.

KAN považuje za nutné a nezbytné, aby následovaly kroky vedoucí ke schválení obou petic KAN, byť v pozměněném stavu, následně se pokusit vyčistit orgány a justici podobným způsobem, o který se snažilo Rumunsko či Slovensko.

KAN vidí ČR jako západní hodnotový vyspělý a špičkově vzdělaný právní a podnikatelský stát se silnou a bohatou střední třídou, která byla komunisty zničená a oligo-mafií zakleknutá.

Potřebujeme silnou bohatou znovu zakořeněnou střední podnikající třídu, jako protipól a třídního konkurenta postkomunistické oligo-mafie původem z privatizačních fondů matadorů KSČ/StB dle výběru Prognostiků a s napojením na Rusko.

KAN chce osvědčené západní moderní konzervativní řešení založené na dodržování lidských práv, respektu ke svobodě jednotlivce, na tradicích, kultuře, pomoci nejslabším a nejohroženějším, a vždy na první místo klade etiku jako nevyšší hodnotu.

KAN je v příkrém absolutním rozporu s celou 5.kolonou, která dezinformacemi, populismem, šířeným ať už přímo Ruskem, Čínou, či místními sabotéry, špióny, lidmi spjatými s extremistickými uskupeními Zemanovců, Klausovců, Okamurovců … nás vrhá do spárů totalitářů, oligarchů, a všech těch, kteří jsou ve fungující demokracii postaveni mimo zákon.

Volnější formou podpory KAN a zapojení se do života hnutí jsou Podporovatelé KAN, sdružují všechny sympatizanty a dobrovolníky, kteří chtějí aktivně přispět k úspěchu KAN na české politické scéně, a zároveň nechtějí být z jakéhokoliv důvodu přímo jeho členy. Tým podporovatelů je zkrátka otevřen všem, kteří se ztotožňují s hodnotami a programem,

https://www.kan.cz/program/20-ideovych-piliru-kanu/

jež KAN reprezentuje, a kteří chtějí pomoci svou snahou k tomu, aby tyto hodnoty byly v naší zemi prosazovány.

https://www.kan.cz/zapojte-se/podporovatele/

Rozhodně si poslechněte slova, která v Senátu v rámci slyšení v Ústavně – právním výboru pronesl náš předseda Ing.František Laudát 

 

 

 

Ústřední rada KAN

Štítky:

SDÍLET