Finanční příspěvek

kan.cz » Zapojte se » Finanční dar

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli podpořit Klub angažovaných nestraníků.

dd

POUČENÍ (obecné dle zákona):

    • Fyzické osoby (nepodnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající na IČO) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.

    • Právnické osoby  (sro, a.s…..) založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

     Dary do výše 999 Kč můžete (i lib. opakovaně) posílat na náš transparentní účet č.: 50001968/2010 u Fio banky po vyplnění FORMULÁŘE o dárci i bez DAROVACÍ SMLOUVY (ta je pro NÁS povinná až pro příjem darů od 1000 Kč (včetně) a výše, na straně DÁRCE může smlouva volitelně sloužit pro ev. odpočet daně – viz splněné podmínky výše). Každý dárce musí při bankovní platbě uvést do „zprávy pro příjemce“, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán; na transparentním účtu musí být uvedeno Vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou.

POSTUP (rekapitulace kroků detailně):

1. Abychom mohli dar použít, potřebujeme znát zákonem stanovené osobní údaje dárce. Vyplňte, prosím, interaktivní FORMULÁŘ „Dar pro Klub angažovaných nestraníků“ (FO nebo PO nebo PFO) a přijde Vám okamžitě email s předvyplněnou DAROVACÍ SMLOUVOU (zkontrolujte inbox i spam email schránky).

2.DAROVACÍ SMLOUVU, prosím, vytiskněte 2x, doplňte (zvolenou částku slovy) a oba výtisky podepište a zašlete nám je poštou na korespondenční adresu KAN, Klínecká 1224/14, 15200 Praha. DAROVACÍ SMLOUVU ze zákona potřebujeme my pouze u všech darů jednorázově nad 999 Kč (dary do 999 Kč /včetně/ lze libovolně-krát opakovat i bez Darovací smlouvy) a VOLITELNĚ ji můžete potřebovat také Vy pro ev. odpočet daně viz poučení výše.

3. Pokud jste bankovní platbu ještě neprovedli – můžete k ní přistoupit právě nyní. Každý dárce musí při bankovní platbě uvést do „zprávy pro příjemce“, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán; na transparentním účtu musí být uvedeno Vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou. V Darovací smlouvě na konci naleznete tučně předvyplněný vhodný tvar „zprávy pro příjemce“ při bankovním převodu.

4. Jakmile Vaše platba dorazí na náš transparentní účet pro přijímání darů číslo: 50001968 Fio banka; kód banky 2010, zašleme Vám obratem vyhotovení darovací smlouvy, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání. Podepsanou darovací smlouvu Vám zašleme poštou na Vaši adresu
.