Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Usnesení ÚR ze dne 27.června 2024

5.Čvc 2024
Usnesení ÚR ze dne 27.června 2024

I. k Česko – slovenským vztahům:
1. ÚR konstatuje, že Robert Fico a jeho strana SMER nemá zájem na zlepšení
Česko-slovenských vztahů, což doložilo svými prohlášeními vedení jeho strany
během návštěvy slovenského prezidenta v Praze.
2. ÚR konstatuje, že je věcí české policie, které výroky na sociálních sítích
zakládají podstatu trestného činu, a které nikoli (k výrokům na sociálních
sítích, které schvalují atentát na Fica).
II. ke střelbě na Filosofické fakultě UK v prosinci minulého roku:
1. ÚR vyjadřuje obavy, že tato tragédie je zneužívána k politickým cílům.
2. ÚR stále trvá na stanovisku, že policie zasahovala v daném čase a
s tehdy dostupnými informacemi profesionálně.
3. ÚR si je vědoma obrovské tragédie rodin obětí i toho, že se někteří pozůstalí
do konce života nesmíří s oficiálním vysvětlením události policií ČR.
4. ÚR vyzývá vládní koalici, aby v režimu legislativní nouze schválila novelu
zákona o zbraních a střelivu, která podmíní držení střelných zbraní
pravidelnými přísnými psychotesty žadatelů a držitelů zbraní.
5. ÚR vyzývá ministra vnitra, aby neprodleně prosadil propojení databází
zdravotních záznamů obyvatel s databází žadatelů o povolení nosit střelné
zbraně.
III. K českému školství
1. ÚR konstatuje, že ministr Bek nezvládá svůj resort.
2. ÚR konstatuje fatální selhání řady krajských a obecních samospráv, které
nezajistily dostatečné kapacity pro možnost vzdělávání mladých lidí na
středních školách.
3. ÚR konstatuje, že nemožnost absolvovat středoškolské vzdělání pro mladé
lidi, kteří k tomu disponují schopnostmi, je nejtěžším proviněním politiků
na všech úrovních na mladé generaci. Přitom úroveň vzdělání mladých
generací rozhoduje o kvalitě života společnosti v dalších letech a její perspektivě.
4. ÚR se domnívá, že školy nepřipravují mladé generace na praktický život.
Mladí lidé po absolvování základní, střední školy a učiliště nezvládají základní
dovednosti a nemají potřebné návyky pro další odborné vzdělávání.
5. ÚR zastává názor, že v současnosti mladí nejsou vedení k větší odolnosti. Na tom
nesou vinu nejen školy, ale i rodiče. Skutečný život po odchodu ze školy je
výrazně jiný, než jak rodiče a učitelé dětem vykládají. Výsledkem je velká
frustrace, neschopnost zvládat i běžné krizové situace, malá adaptibilita
v zaměstnání a psychické problémy vedoucí až k nebezpečnému jednání.
6. České školství je bezkoncepční, vzdělávání nemá definovány skutečně potřebné
univerzální priority a občasně prezentované představy vedení resortu o
připravovaných koncepcích může v mnohém stav ještě zhoršit.

 

 

Ústřední rada KAN

Štítky:

SDÍLET