Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Iniciativa Zálohujme – rozhovor s Martinem Veselým, Mattoni

2.Říj 2023
Iniciativa Zálohujme – rozhovor s Martinem Veselým, Mattoni

Rozhovor Františka Laudáta, předseda KAN,  s  Martinem Veselým, Mattoni, Veřejné záležitosti a udržitelnost

Iniciativa Zálohujme.cz usiluje o zavedení plošného zálohového systému na nápojové PET lahve a
plechovky v ČR, aby jeho prostřednictvím byla splněna jedna ze tří vzájemně provázaných podmínek
uzavření a fungování lokální materiálové smyčky, což jsou:
1. vhodný ekodesign výrobků či obalů konkrétního typu (aby mohly být po použití recyklovány
znovu a znovu pro naplnění principu cirkularity);
2. maximálně účinný sběr těchto použitých výrobků/obalů, který zajistí dostatek kvalitně
vytříděného a hygienicky čistého materiálu (aby se jej vysbíralo co nejvíce v co nejvyšší kvalitě
a čistotě potřebné k recyklaci pro další použití zpět v potravinářství a aby ho zároveň co
nejméně končilo volně pohozeného na veřejných prostranstvích – tzv. littering PET lahví a
plechovek by se po zavedení záloh snížil až o 95 %);
3. recyklace vytříděného materiálu z daného typu výrobků/obalů opět do stejného typu
výrobku/obalu (abychom uzavřeli tok materiálu a umožnili jeho mnohonásobnou recyklaci s
minimální ztrátou kvality).
Jen současné splnění těchto tří podmínek zajistí cirkularitu nápojových obalů. Pro český nápojový
průmysl to nebude nic nového – oběh skleněných lahví funguje – i díky zálohám – v Česku dlouhodobě.

Zdroj: Iniciativa Zálohujme.cz

 

 

Redakce KAN

 

 

Štítky:

SDÍLET