Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Etika není výhodnost, etika není to, čím se obohatím, na úkor ostatních

7.Srp 2022
Etika není výhodnost, etika není to, čím se obohatím, na úkor ostatních

Etika je dnes zaměňována za výhodnost. Chovat se eticky dnes, znamená být odvážný, statečný, snad až hrdina. Při tom etika by měla být vlastní všem, bez rozdílu. Mluvit pravdu, pojmenovávat zlo za každých okolností, by měl být základ. Etické chování nejde nařídit, člověk se vyvíjí, je ovlivňován prostředím, činnostmi, tím, jak žije. Někdy stačí k nastavení určitého hodnotového žebříčku potkat člověka, který zaujme, a tím ovlivní nastavení osobních hodnot, a někdy i celospolečenských. To je pak ta elita národa, jejichž slova rozšiřují naše vnímání, na které vzpomínáme s úctou a obdivem a chybí nám. Chybí nám osobně i v celospolečenském měřítku. Jsou to ti, ke kterým se vztahujeme v morální nouzi. Zpravidla naše vnímání a utváření si vlastních hodnot ovlivňuje nejdřív rodina a postupně čím dál víc nejbližší okolí a v dospělosti celá společnost. Doba, ve které dnes žijeme je výsledkem našeho neetického, nemravného chování. Žádná pravidla neplatí, vše se může, etika se zaměňuje za výhodnost. Řešení toho, kde jsme se jako společnost ocitli, hledáme ve spasitelích, jejichž výkřikům tleskáme. Řešení hledáme v rychlých nápravách toho, co vidíme na povrchu. Že bychom měli hledat příčinu u sebe, v našich už za ta leta téměř zapomenutých selháních, na která jsme si tak zvykli, že už je ani nevnímáme, nevidíme, nás napadne málokdy. A přitom jedině tam to řešení najdeme. Dokud se nezměníme, jednotlivci, i celá společnost, nebudeme umět správným směrem ovlivňovat věci veřejné. Upozadit ego, říkat pravdu veřejně, dostatečně hlasitě, a hlavně tu opravdovost žít. Kde není poptávka, není ani nabídka. Momentálně chceme a požadujeme rychlou nápravu věcí veřejných od těch, co jsme si nedávno zvolili. Nevyřeší, nemohou, jsou jedni z nás, s podobně pokřivenou morálkou, s podobně nastavenými „výhodně“ etickými hodnotami. Existují výjimky i mezi zvolenými poslanci, a existuje i elita národa. Až se nám podaří sledovat, a začnou nás zajímat slova elit, dokážeme je vnímat, naslouchat jim, a řídit se jimi v reálném životě, budeme na dobré cestě.  

 

 

Klára Glancová

místopředsedkyně KAN

členka ÚR KAN

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET