Nevěříte žádné z parlamentních stran?
Nezoufejte, pro vás je tu  KAN !
Jaroslav Bezděk domlatil-jiri „Denně máme příležitost zůstat slušnými, když nehledě na své pohodlí, kariéru či zdraví pomůžeme jinému, kdo se stal obětí hlouposti, násilí a bezpráví, které nám tu vládnou."
Ing. Jaroslav Bezděk
čestný předseda KAN
Ing. Jiří Domlátil
předseda KAN
 
Ing. Miroslav Matějka Bc. Marcel Miška MUDr. Karel Protiva
Ing. Miroslav Matějka
místopředseda KAN
Bc. Marcel Miška
místopředseda KAN
MUDr. Karel Protiva
místopředseda KAN
 
Barnabáš Bíro Bohuslav Hamáček Stanislav Pochman
Barnabáš Bíro
člen ÚR KAN
Bohuslav Hamáček
člen ÚR KAN
Stanislav Pochman
člen ÚR KAN

Revizní a rozhodčí komise KAN

Vladimír Hučín Bc. Romana Šimková Mgr. Pavel Rynt
Vladimír Hučín
předseda RRK KAN
Bc. Romana Šimková
členka RRK KAN
Mgr. Pavel Rynt
člen RRK KAN
Už samo srovnání slov  „klub“  a   „strana“  hovoří ve prospěch klubu ... více
"Jiří Stránský, spisovatel : KAN"
Z jednání KAN
4. března 2017
usnesení  Ústřední rady KAN
4. února 2017
usnesení  Ústřední rady KAN
14. ledna 2017
usnesení  Ústřední rady KAN
10. prosince 2016
usnesení  Ústřední rady KAN
26. listopadu 2016
usnesení  Ústřední rady KAN
usnesení  XXIV. sněmu KAN
zpráva  předsedy o činnosti KAN
zpráva  hospodáře a RRK KAN
změna  Stanov KAN 2016
12. listopadu 2016
usnesení  Ústřední rady KAN
Stanovy KAN
 
I. Název a charakter organizace
II. Programové cíle
III. Členství v KAN
IV. Organizace KAN
  A. Členská základna
  B. Ústřední rada a Revizní a rozhodčí komise
  C. Sněm KAN
  D. Čestný předseda KAN
V. Finanční prostředky a zásady hospodaření
VI. Zrušení KAN a způsob naložení s majetkovým zůstatkem
VII.  Všeobecná a závěrečná ustanovení
 
Informace KAN
Běžný účet číslo 255 188 834
ČSOB, bankovní kód 0300
Transparentní účet pro přijímání darů číslo 277 916 724, bankovní kód 0300
(c) 2016 All Rights Reserved - hlavní stránka - přihlásit se - napište nám                 www.kan.cz nahoru
Právě připojeni - hostů: 62