Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Dopis ministru vnitra Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi k vládní novele zákona č. 451/1991 Sb., – lustrační zákon

8.Dub 2024
Dopis ministru vnitra Mgr. Bc. Vítu Rakušanovi k vládní novele zákona č. 451/1991 Sb., – lustrační zákon

Vážený pane ministře,

od 2. listopadu 2022 je v Poslanecké sněmovně parlamentu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 331/0. Podle této vládní novely se povinnost předložit čisté lustrační osvědčení bude vztahovat na členy vlády a jejich náměstky. Klub angažovaných nestraníků dlouhodobě prosazuje, aby nejvyšší státní představitelé a úředníci splňovali požadavek morální integrity, s nímž je neslučitelné členství v předlistopadové Komunistické straně Československa a jejích represivních orgánech. Již tři roky sbíráme podpisy pod petice, které požadují, aby na klíčových pozicích ve státní správě, vládě a důležitých institucích státu nemohli pracovat lidé, kteří byli funkcionáři KSČ a členy jejich silových, represivních a justičních složek. Dále požadujeme, aby se do soudní praxe dostaly postihy za propagaci a užívání symbolů komunistického režimu stejně, jako je to v případě fašismu a nacismu.

Vážený pane ministře, vítáme Vaši iniciativu, byť jí považujeme za velmi minimalistickou a v zásadě jen obnovuje původní znění zákona, který byl v době vlády premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), Hnutí ANO a KDU ČSL účelově změněn. Podle navrženého programu 98. schůze Poslanecké sněmovny je konečně tento tisk zařazen do 1. čtení. Věříme, že uděláte vše pro to, aby tisk byl projednán. Dvakrát jsme petice projednávali v Senátu, dostalo se nám slovní podpory, ale poté už nenásledovaly ze strany politiků žádné další kroky.  Přitom z každodenní praxe je zřejmé, že k vyrovnání se s komunistickým režimem nedošlo, jeho aktivní účastníci jsou dodnes na vysokých ústavních i úřednických postech. Řada obětí komunistického režimu se nedožila nejen vyrovnání, ale ani prostého uznání, že se na rozdíl od mlčící většiny, zachovali čestně a mravně. I tyto skutečnosti přispěly k tomu, že dnes je společnost rozdělená, frustrovaná a řada činitelů s komunistickou minulostí ohrožuje v současné neklidné době naše základní zájmy včetně bezpečnostních.

Vážený pane ministře, vyzýváme Vás, abyste prosadil co nejrychlejší projednání a schválení vládní novely.

S pozdravem

František Laudát

 

 

František Laudát

Předseda KAN

 

více o autorovi