Marek Jech

člen KAN

 • @kan.cz

  č. 10 do Zastupitelstva hlavního města Prahy

  Je mi 45let, jsem ženatý otec čtyř dětí, hudebník. Žiji se svou rodinou v Praze – Hostivaři.

  Oblastí mého zájmu je především kultura.

  Mrzí mě stav, v jakém se nachází kultura v naší zemi a v Praze obzvlášť, přitom je to právě kultura, co naší zemi nejvíce spojuje s Evropou a světem, co vytváří náš obraz ve světě.

  Naše kultura je velmi bohatá, ale vlivem komunistických režimů, které potlačovaly jakoukoliv tvořivost, se z ní v 2.polovině 20.století začala stávat jakási „popelka“.

  Chci se zasadit o to, aby kultura nebyla vnímána jako zbytnost.

  Chci změnit, aby výuka výtvarná a hudební školní výuka přestala být vnímána jako odpočinkové hodiny.

  .Kdo si vzpomene, že slovo „kantor“, jak si učitelé ještě někdy říkají, pochází z latinského „cantare“ tedy zpívat?

  Začíná to nedostatkem kulturního vzdělávání a končí devastací kulturních, architektonických i technických památek. Za všechny vzpomenu na komunisty zničené celé obce, statky, centra měst a zcela zničeného starého Mostu, kdysi nádherného města.

  Komunistů jsme se alespoň v současném parlamentu  zbavili, zbavme se i jejich dědictví, jakým je třeba fakt, že Praha dodnes nemá důstojnou hudební síň, hodnou evropské metropole 21.stol., Malostranské náměstí je parkovištěm, Muzeum paměti XX. stol. je v malých, již nevyhovujících prostorách, přes Václavské náměstí stále vede dálnice.

  Zde jsou některé projekty, které chci v případě zvolení prosazovat.

  -Výstavba „Vltavské filharmonie“

  -Rekonstrukce Malostranského náměstí, včetně navrácení pomníku Maršála Václava Radeckého z Radče na původní místo.

  -Dostat dálnici z Václavského náměstí pod zem

  -Podpora městských i soukromých kulturních projektů

  -Zjednodušení byrokracie a podpora oprav památek, naopak zastavení projektů, které by nekvalitní a necitlivou architekturou poškodily „tvář města“