Jiří Kraus

člen ÚR KAN

 • jiri.kraus@kan.cz
 • Jiří Kraus
 • Jiří Kraus na Twitteru

  č. 26 do Zastupitelstva hlavního města Prahy

  Kandiduji, protože mně život v Praze není lhostejný.

  Jako radní chci zavést kontrolu efektivity práce úředníků a městských úřadů.

  Na základě získaných dat snižovat mandatorní výdaje města potažmo státu.

  Budu podporovat řešeni oprav a výstavby města tak, jak to funguje v zahraničí. Jako hlavni faktor vedle ceny, bude rychlost a kvalita provedeni práce. Nelze Pražany šikanovat měsíce, když je možné terminy rapidně zkrátit, a tím navrátit městu funkčnost a občanům jejich pohodli.