Ing. Jiří Domlátil

člen KAN

 • @kan.cz

  č. 14 do Zastupitelstva hlavního města Prahy

  Kandiduji do pražského obecního zastupitelstva na desátém místě kandidátní listiny koalice čtyř politických subjektů (KAN, Koruna Česká, Konzervativní strana a Strana soukromníků ČR). Myslím, že po hypotetickém zvolení bych mohl významně přispívat ke změnám, jež občané Prahy očekávají s nadějí.

   Mám za sebou více než 30 let práce pro Prahu, z toho přes 20 let přímo na pražském Magistrátu.

  Během onoho období jsem jako stavař v oboru inženýrského a dopravního stavitelství, (specializovaný na pozemní komunikace, mosty, tunely a jiné dopravní či infrastrukturní stavby, i na řízení obecně) v praxi dostatečně poznal a z různých pozic ověřil, co a jak je nutné v řízení našeho hlavního města změnit a co (i koho) vyměnit, a to z ekonomických nebo lidských důvodů. Mám v hlavě postup, jak najít zbytečné agendy a činnosti a jak racionalizovat práci úřadu. 

  Jinými slovy: vím, co konkrétního je třeba udělat, aby radnice fungovala jako hodinky a úředníci odborníci se mohli věnovat jenom užitečným věcem a nemuseli přednostně pečovat o soukromé zájmy nadřízených.

   Jsem přesvědčen, že

  – ještě jde předejít kolapsům dopravní sítě včetně zhroucení neudržovaných mostů; 

  – ještě jde zabránit plytkým aktivitám a obludné výstavbě, která přetváří světovou historickou metropoli v nudné tuctové evropské město;

  – ještě lze zvrátit zavrženíhodnou praxi, podle níž nezáleží na odborné kvalifikaci, ale na loajalitě a na osobním vztahu úředníka k vyšším řídicím pracovníkům; 

  – ještě lze humanizovat Magistrát i způsob řízení města.

   Bez humanizace vnitřních poměrů na Magistrátu nelze počítat s humánnějším vztahem magistrátních úředníků k řadovým občanům, k drobným podnikatelům zejména. 

  Bez zapálených skutečných odborníků milujících rodnou Prahu nelze naše město vést k rozkvětu.