Jana Vařeková

místopředsedkyně KAN

členka ÚR KAN

 

  č. 6 do Zastupitelstva hlavního města Prahy

  č.16 do Zastupitelstva obce Praha 15

  KAN je pro mě jediná zdravá pravicová politika bez růžových brýlí, předsudků a mafiánských praktik. Jsem členkou již třetím rokem.

  Bydlím na Praze 15, kde se angažuji v různých dobrovolných projektech jako např. Ukliďme Česko a Zažít město jinak. Mým cílem je napravovat to, co je v mém okolí nefunkční. Nejvíce mi na srdci leží ochrana životního prostředí. Přeji si, aby Praha využívala udržitelné zdroje energie a nové ekologické technologie. Potřebujeme více vzdělávat děti a mládeže o stavu životního prostředí, probudit v nich větší lásku k přírodě. Rozumně se postavit ke klimatickým změnám, ne zelený fanatismus, ale reálné kroky a reálné výsledky.

  jsem pro:

  – zavedení zálohovaní pet lahví a plechovek

  – prosazení projektu Tiché město – snížit hlukovou zátěž

  – ekologičtější MHD

  – zastínění více hřišť

  – více dostupných míst s pitnou vodou ( pítka )

  – více zeleně do ulic

  – návrat původních kašen nebo výstavba nových

  – zavedení finančních úlev na energetické úsporné výstavby