Bc. Blanka Kutinová

členka KAN

 • @kan.cz

  č.2 do Zastupitelstva obce Třebíč

  Třebíč dlouhodobě trápí úzká provázanost politiků s některými místními podnikateli, čímž město přichází o možnost stabilního rozvoje a také má jeden z nejvyšších úbytků obyvatel na Vysočině. Chybí zde otevřenost od vedení radnice směrem k občanům a schopnost politiků pracovat na dlouhodobé vizi, kam má město směřovat.

  Dlouhodobě se věnuji sociální oblasti. Během jednoho volebního období se mi povedlo z opozičních lavic přimět vedení města ke stavebním úpravám v tzv. pečovatelských domech, kde byly až doposud nevyhovující vysoké vany. Nyní jsou zde budovány sprchové kouty, které jsou ve většině případů již bezbariérové. Dále se mi nelíbí, že představitelé města nepřemýšlí nad veřejným prostorem i z pohledu handicapovaných, a proto jsem i zde podala mnoho podnětů pro zlepšení situace v našem městě.

  Díky mému tlaku se začal měnit přístup města k zeleni a podařilo se přijmout Adaptační strategii města na změnu klimatu.

  A co je pro mě velmi důležité? Vrátit naší třebíčské politice úctu, otevřenou komunikaci nejen mezi politiky, ale hlavně s obyvateli. Pracovat tak jak doposud, naslouchat, vysvětlovat a stavět na hodnotách jako jsou slušnost a etika.