Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Dokumenty ÚR » Usnesení ÚR ze dne 7. 4. 2022

8.Dub 2022
Usnesení ÚR ze dne 7. 4. 2022
I. K válce na Ukrajině:
Ústřední rada:
1. konstatuje, že ruská armáda se na Ukrajině dopouští válečných zločinů a genocidy civilního obyvatelstva.
2. podporuje českou vládu v pomoci Ukrajině, včetně dodávek zbraní.
3. konstatuje, že proruské síly v české společnosti, po počátečním překvapení, obnovily svoji činnost a snaží se vyvolat závist a nenávist našich obyvatel proti Ukrajinským běžencům.
4. konstatuje, že vláda ANO a ČSSD po okupaci Krymu v roce 2014 nic nepodnikla na zajištění energetické bezpečnosti naší země.
Naopak ustaly dodávky plynu z Norska, byl zrušen tendr na dostavbu Temelína, odmítnut projekt propojení s rakouskou sítí
plynovodů a odmítnuta naše účast na výstavbě terminálu na
zkapalněný plyn. Překupování ruského plynu z Německa nepovažujeme za diverzifikaci rizik. Za dopady současné krize a ohrožení energetické bezpečnosti ČR nesou vlády mezi lety 2014 až
konec roku 2021 plnou odpovědnost.
5. konstatuje, že ČR a její bezpečnostní služby selhaly při mapování rozsahu a strategického významu ruských investic v ČR.
Vyhledávání majetku a s tím související ukrývání skutečných majitelů a trestné činnosti až nyní v době hluboké mezinárodní
krize je pozdě.
Ústřední rada žádá vládu:
1. aby nadále dodávkami zbraní a humanitární pomocí pomáhala Ukrajině.
2. aby urychleně vypracovala a prosadila zákon o zmrazení majetku a finančních prostředků lidí, spjatých a podporujících režimy,
které páchají zlo a vedou nespravedlivé války na cizích územích.
3. aby urychleně vypracovala a prosadila zákon o strategické infrastruktuře, technologiích a firmách, který umožní kontrolovat
a případně omezovat vstup investorů z nepřátelských zemí.
4. opakovaně vyzývá vládu, aby ukončila diplomatické vztahy s Ruskou federací a ponechala kontakty na konzulární úrovni.
5. vyzývá vládu, aby zintenzivnila boj s dezinformátory.
6. žádá vládu, aby zvážila s ohledem na výsledky voleb v Maďarsku a postoji Orbána k Ukrajině a Rusku rozsah další spolupráce v rámci V4.
II. K prezidentovi Zemanovi
Ústřední rada:
1. odsuzuje udělení účelové milosti ředitelovi Lesní správy Lány Balákovi. Důvody udělení milosti považujeme za směšné a nepřijatelné. Zeman svým rozhodnutím ještě více podkopal
důvěru občanů v právní stát.
2. považuje senátní zamítnutí výzvy Zemanovi k abdikaci za špatné.
3. důrazně požaduje vyšetření, jestli tajné zprávy určené prezidentovi Zemanovi nebyly předávány ruským tajným službám.
V této souvislosti požaduje, aby všichni pracovníci Kanceláře prezidenta republiky museli mít bezpečnostní prověrku.
4. žádá prezidenta Zemana, aby abdikoval na svoji prezidentskou funkci.

 

 

Ústřední rada KAN

Štítky:

SDÍLET