Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Usnesení ÚR ze dne 4.5.2023

11.Kvě 2023
Usnesení ÚR ze dne 4.5.2023

I. K domácí politické situaci:
Ústřední rada:
1. podporuje rozhodnutí vlády uzavřít Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany
2. konstatuje, že promarněním šance na vybudování radaru v Brdech vinou ČSSD a KSČM byla významně snížena bezpečnost České republiky,
3. vyzývá vládu k systémovému řešení deficitu státního rozpočtu. Prioritou musí být urychlené omezení nepřiměřené byrokracie, která stojí stát i občany obrovské časové a finanční náklady.
4. vyzývá ministra průmyslu a obchodu Síkelu, aby nechal prověřit oprávněnost licencí pro majitele telekomunikační infrastruktury na území velkých měst. Tyto subjekty jsou nepominutelnými účastníky všech územních a stavebních řízení, za což inkasují peníze stavebníků z celého území a jsou stavebními úřady zneužívány pro obcházení skutečně dotčených účastníků veřejnoprávního řízení formou zveřejnění na úřední desce,
5. vyzývá vládu, aby důsledněji prosazovala zájmy naší země při zavádění Green Dealu v oblasti průmyslu, dopravy, energetiky a stavebnictví,
6. konstatuje, že digitalizace Česka probíhá nesystémově, uživatelské portály jsou obtížně srozumitelné, nejsou propojené do jednotného systému, a proto u občanů velmi nepopulární,
7. Česká národní banka nedostatečně bojuje se stále vysokou inflací a za současnou situaci nese hlavní vinu.

II. K mezinárodní situaci
Ústřední rada:
1. konstatuje, že současná situace s kapacitními omezeními výroby munice pro Ukrajinu ukazuje na byrokracii, přeregulovaný hospodářský prostor a nepružnost v nepředvídaných situacích,
2. vyzývá vládu, aby vyvíjela aktivity podporující reformu OSN, zejména složení a fungování Bezpečnostní rady. Je nepřijatelné, aby této radě, byť jen hodinu, předsedal zástupce teroristického státu.

 

 

Ústřední rada KAN

Štítky:

SDÍLET