Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Usnesení ÚR ze dne 3.8.2023

7.Srp 2023
Usnesení ÚR ze dne 3.8.2023
     

I. Ke jmenování Roberta Fremra členem Ústavního soudu

Ústřední rada:
1. odsuzuje prezidentovu nominaci Roberta Fremra na člena Ústavního soudu,
2. konstatuje, že Senát schválením Fremrovy nominace hrubě poškodil svoji pověst
a nesplnil svoji povinnost důsledně prověřovat minulost kandidátů do významných státních
institucí,
3. vysoce oceňuje vystoupení pana senátora Pavla Fischera, kterým prokázal, že
podpora KAN v jeho prezidentské kandidatuře byla správnou volbou,
4. děkuje panu senátorovi Markovi Hilšerovi za jeho postoj ke kandidatuře Roberta Fremra,
5. vyzývá historiky, kteří se zabývají novodobými dějinami se zaměřením na období
socialismu, aby prověřili minulost všech členů Ústavního soudu, kteří vykonávali
soudní praxi před rokem 89, zda se nepodíleli na politických procesech a obecně
na porušování lidských práv občanů. Jedná se například o zabavování majetku
emigrantů, pronásledování lidí nepohodlných režimu, šikanování jejich rodinných
příslušníků apod.
6. konstatuje, že v kauze Fremr zcela selhala všechna média, která se věci začala
zabývat až po protestech KANu a některých disidentů.

II. K peticím klubu angažovaných nestraníků – Petice za zpřísnění lustračního zákona a
Petice za zákaz komunistických stran a jejich symbolů

Ústřední rada:
1. konstatuje, že obě petice byly projednány v Senátu,
2. konstatuje, že obě byly vzaty na vědomí,
3. že není vůle problematikou nevyrovnání se s dědictvím komunismu dále zabývat ať již v rovině legislativní, tak i např. v rovině vzdělávání mladé generace.

III. K projednávání úsporných opatření ke stabilizaci státního rozpočtu a dalších materiálů ve Sněmovně

Ústřední rada:
1. konstatuje, že opozice – ANO 2011 a SPD destruují činnost Sněmovny,
2. konstatuje, že zástupci obou opozičních stran lžou veřejnosti o základních
faktech a sdělovací prostředky jim pro toto lhaní poskytují neúměrný prostor,
3. politici koaličních stran nejsou schopni účinně se bránit proti populismu a
demagogii opozice.

IV. Ke kauze Bečva

Ústřední rada:
1. má pochybnosti o spravedlivém průběhu soudního procesu a vyzývá poslance,
aby naplnili svůj předvolební slib a obnovili vyšetřovací komisi ke kauze Bečva,
2. ukládá předsedovi KANu, aby otevřeným dopisem vyzval poslance
k obnovení činnosti vyšetřovací komise.

 

 

 

Ústřední rada KAN

Štítky:

SDÍLET