Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Usnesení ÚR ze dne 14.12.2023

16.Pro 2023
Usnesení ÚR ze dne 14.12.2023

   

  I. K situaci na Ukrajině
  Ústřední rada KAN konstatuje že:
  1. státy EU a další demokratické země ochabují v úsilí podporovat Ukrajinu do doby osvobození jejího Ruskem okupovaného území,

  2. tímto postojem a chováním ohrožují svobodu nejen celé Evropy, ale i dalších demokracií,

  3. byrokracií, regulací podnikání a rigidní legislativou svázaná Evropská unie nebyla schopná za bezmála 2 roky od masivního vpádu Ruska na Ukrajinu navýšit zbrojní výrobu tak, aby byla schopna plynule zásobovat válčící Ukrajince.

  Ústřední rada KAN:
  1. vyzývá EU, aby urychleně vedle verbální podpory věcně plnila svoje sliby dané Ukrajině,

  2. s politováním konstatuje, že Republikánská strana USA blokací další pomoci Ukrajině ohrožuje nejen výsledek války s Ruskem, ale i bezpečnost celé Evropy,

  3. vyzývá Republikánskou stranu, aby nepodmiňovala další pomoc Ukrajině řešením migrace na jižní hranici USA,

  4. se ztotožňuje s „Peticí finance pro Ukrajinu i bez Viktora Orbána“ a vyzývá občany k podpoře této petice,

  5. upozorňuje všechny odpůrce pomoci pro Ukrajinu, že v případě její porážky Ruskem budeme čelit obrovské migrační vlně s tím, že budeme jednou z cílových zemí. Rovněž naše bezpečnost a vnitřní stabilita budou vážně ohroženy.

  II. K domácí politice
  Ústřední rada KAN konstatuje, že:

  1. chaotické informace a kroky vlády v oblasti energetiky, zejména ve vztahu k cenové politice, vyvolávají velké obavy lidí i firem s energeticky náročnou výrobou,

  2. vláda není schopná účinně potírat distribuční koalice, monopoly a kartelové dohody silných hráčů na trhu. To je klíčovou příčinou nefungujícího českého trhu, neodůvodněně vysokých cen potravin, datových služeb i dalších,

  3. vláda neví, jak rozbít distribuční koalice, monopoly a kartelové dohody, nebo se bojí proti velkým firmám účinně zasáhnout.

  Ústřední rada vyzývá:
  1. vládu, aby neprodleně zahájila rychlé kroky k ochraně trhu před
  distribučními koalicemi, monopoly a kartelovými dohodami,

  2. aby poskytla dostatečné pravomoci a politickou ochranu ÚOHS
  při potírání monopolů, kartelových dohod a distribučních koalic.
  Ústřední rada KAN konstatuje, že ochranu hospodářského prostoru před distribučními koalicemi, monopoly a kartelovými dohodami má ve svých základních ideových tezích, schválených počátkem roku 2020.

  III. Ke „Smlouvě o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik“, podepsané 12. 12. 1943
  Ústřední rada KAN:
  1. připomíná, že od podpisu Smlouvy uplynulo 80 roků,
  2. konstatuje, že tato smlouva znamenala ve svých důsledcích
  zradu našich národních zájmů a dostala Československo do
  sféry vlivu Ruska.

  IV. K úmrtí Karla Schwarzenberga:
  Ústřední rada KAN vyjadřuje lítost nad úmrtím Karla Schwarzenberga a vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. Karel Schwarzenberg byl opravdovým vlastencem a patriotem naší země, pro kterou vykonal v mnoha směrech velkou práci. Za to mu patří naše upřímné poděkování.

  V. K výročí úmrtí Václava Havla
  Ústřední rada KAN připomíná, že 18. prosince uplyne 12 roků od úmrtí
  prezidenta Václava Havla. Opakovaně oceňuje jeho statečný odpor proti
  komunistické diktatuře a jeho zásluhy o obnovení svobody a demokracie v naší
  zemi po listopadu 89.

   

   

  Ústřední rada KAN

  Štítky:

  SDÍLET