Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Volte č. 1

Seznam dárců :

Dle § 59c odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu Klub angažovaných nestraníků oznamuje, že nepřijal žádné peněžité dary ani jiná bezúplatná plnění od fyzických ani právnických osob pro financování volební kampaně svých kandidátů do Evropského parlamentu. Klub angažovaných nestraníků oznamuje, že nejsou žádné osoby, které by uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň kandidátů do Evropského parlamentu.