Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Projevy » Projev na sněmu Konzervativní strany dne 17. 9. 2022 v Brně  

21.Zář 2022
Projev na sněmu Konzervativní strany dne 17. 9. 2022 v Brně  

                     Vážený pane předsedo, vážení delegáti a hosté,

     nejprve mně dovolte poděkovat za dosavadní spolupráci. Věřím, že může pokračovat i nadále. KAN má svoje Ideové dvacatero, které je, dle našeho názoru, jedním z mála ideových východisek z dnešních neutěšených poměrů nejen v naší zemi, ale i v celém demokratickém světě. Tam dnes vládne pouze jediná dominantní ideologie – liberalismus. Jakýkoli seriózně myslící člověk se stěží bude hlásit k extrémnímu hnutí nalevo, či napravo. Jenže celá plejáda sociálních inženýrů a plánovačů lidských osudů nezmizela. Schovali se pod křídla liberalismu. Proto se dnešní liberalismus ubírá cestou, pro svobodnou společnost nebezpečného diskursu a konzervatismus je v krizi. Fakticky i on se nechal kolonizovat liberalismem. Jeho uvolněné místo stále více zabírají nacionalistické síly se sklony k diktaturám. Stačí se porozhlédnout po české politické scéně, kdo tady hlásá ochranu tradičních konzervativních hodnot a ve jménu čeho, či spíše koho.

     Za fatální chybu konzervativců považuji, že se pod křídly liberálů zaměřují na svobodu jednotlivce, zatímco levice devastuje klasické pilíře svobodné funkční společnosti – rodinu, stát, jeho instituce, etiku ve vztahu mezi lidmi nahrazuje nekonečnou změtí zákonů. Konzervativci zcela vyklidili pole v kultuře, v ekonomice i společenských vztazích mlčí k diktátu oligarchů a netolerantních menšin. A slabé pilíře demokratického státu a netolerance povede k jedinému – totalitárnímu uspořádání.

     Lidé jsou dnes přesvědčeni, že o úspěchu společnosti rozhoduje politika. Historicky však úspěch společnosti určovala kultura v širším slova smyslu. A na tu se musí konzervativci zaměřit. Kultura a identita, to jsou střetová pole konzervativců s liberály. Je to přece kultura, naše křesťanské kořeny, kde jsme tlačeni k civilizační sebenenávisti. Systematicky je budován pocit historické viny, o přínosu euroatlantické civilizace se úmyslně mlčí.

     Lidé se v dnes nervním světě plném zvratů a krizí poohlížejí po jistotě. Tu může poskytnout pouze konzervatismus., nikoli neoliberalismus. S nadsázkou říkám, že konzervativní revoluce by mohla být jediná, která by skoro nikoho nebolela. Jde jen o to postupně oživit základní pilíře svobodné společnosti a obnovit jejich funkčnost pro mlčící většinu. K tomu však je třeba nejen idejí a  vizí, ale i armádu lidí, kteří společenský obrat odpracují. A toto považuji za velkou slabinu našeho hnutí, i vaší strany. Obě uskupení v politickém spektru přežívají, než aby byly na tepu doby. Asi je třeba s větším úsilím nabízet širší vizi, perspektivu, než „jen“ často zuřivou obranu kteréhokoli pilíře svobodné společnosti. Často nás čekají prohry, stagnace, ale alternativami ke stále více vyčerpanému potenciálu liberálů je buď návrat ke konzervatismu, nebo totalita. Ale pozor, nesmíme se klanět ostatkům, jak je konzervatismus odpůrci prezentován, ale udržovat oheň jeho idejí. Toto je naše historické poslání a vy to máte přímo v názvu strany. Tak kdo jiný, nežli vy by měl tuto mantru zvednout?

Přeji vám poklidné sněmování a úspěch při hledání cest, jak svoji roli naplnit.

                                                     Váš

                                                            František Laudát

 

 

František Laudát

Předseda KAN

 

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET