07

OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

Osobní odpovědnost

Každý jedinec musí přijmout a nést osobní odpovědnost za sebe, svoje konání, svoji rodinu, za národ, za svoji vlast a prostředí, ve kterém žije a tvoří. Rovněž musí přijmout svoji část sdílené odpovědnosti za naši planetu.

Ideálem je fungování osobní odpovědnosti z vlastního občanského přesvědčení. Státem vymáhaná odpovědnost musí být zakotvena v právu a doprovozena účinnou žalobou.