06

NETOLERANTNÍ NEPŘIZPŮSOBIVÉ MENŠINY

Netolerantní nepřizpůsobivé menšiny

Stát má právo a povinnost bránit svobodu a demokracii před netolerantními nepřizpůsobivými menšinami, které se snaží nepřijatelnými metodami vnutit společnosti svoje názory a ideje.

Velmi často menšina (3 – 4% celkové populace), která má schopnost nasadit vlastní kůži (nebo duši), prosadí věci, kterými se musí řídit celá populace (princip renormalizace). Vytváří se tak výrazná asymetrie ve společnosti. Někdy jsou ideje a názory těchto skupin přínosem, jindy nikoli. Stát musí chránit občany před takovými skupinami, které svoje ideje a názory prosazují násilím, ostrakizací odpůrců, nebo vydíráním. Stejně tak musí stát zasáhnout v případě, že cíle těchto skupin ohrožují svobodu a demokracii.