03

PRINCIP NESLUČITELNOSTI

Princip neslučitelnosti

S ideály svobody, se svobodnou volbou způsobu naplňování vlastního života jsou neslučitelné ideologie komunismu a fašismu ve všech svých podobách (včetně stalinismu a nacismu)

Tyto dva systémy řízení společnosti nejvíce intervenují do života každého jedince. Nejen, že každodenně zasahují do běžného života jedince, ale násilím se vlamují a snaží vynucovat i podobu jeho života vnitřního.
Kdo se v těchto režimech nepodvolí těmto intervencím, toho jsou vykonavatelé moci připraveni ničit všemi způsoby, včetně kriminalizace a fyzické livkidace. Tyto zločiny musí být nepromlčitelné a původci zla musí osobně nést náklady na odškodnění obětí.