Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Proč jsem vstoupil do KAN?

31.Kvě 2024
Proč jsem vstoupil do KAN?

Byla mi sympatická jeho pohnutá historie v roce 1968 a očekával jsem, že hodnoty, které v té době představoval (tzn. , vůle ke svobodě, pluralita politického prostoru, odpor k papalášství různého druhu a projev odporu vůči tzv. Národní frontě, která uvedené popírala) budou replikovány i v současnosti. Osobnosti, které činnost KAN na začátku postkomunistické historie obnovily, a které jeho řady tvoří i v současnosti, ve mně vzbudily záruku, že prospěchářství, zištnost, hrabivost, úplatkářství, porušování a ohýbání právních norem nebo jejich tvorba na zakázku zájmových skupin a další podobné nešvary, které stále více sužují náš životní prostor, budou jeho prostřednictvím v zájmu prospěchu společnosti jako celku, potlačovány.

Nabyl jsem totiž po konkrétních zkušenostech vážného dojmu, že obdoba tzv. Národní fronty se neustále rodí v přímém rozporu s deklaracemi ve veřejném prostoru, pod různými zástěrkami stylem „vrtěti psem“, a to na všech úrovních politického spektra, napříč politickou reprezentací. Je tmelena dosahem prebend různé kvality a rozsahu, na kterých často participují všemožně napojení činitelé a zájmové (fyzické i právnické) osoby. Popsanou praxi je možné sledovat jak na makro až globální úrovni, tak na úrovni mikroregionu, kterým je Slaný, jehož neutěšená politická praxe mě přiměla se občansky tímto způsobem angažovat. Cílem jsou veřejné prostředky a nástroje ovlivňování pravidel a lidí všech podob, které nemají v této zavrženíhodné politické praxi za cíl uspokojovat potřeby širokých vrstev obyvatel, ale ve finálním dopadu pouze ty úzké, klientelistické.

Dochází ke snahám ovlivňovat oddělené složky moci, tím se oslabují demokratické principy právního státu, majetek a moc se koncentruje v rukách „vyvolených“, a rozvoj a blahobyt širokých vrstev obyvatelstva v ekonomické i dalších sférách veřejného bytí upadá.

Důraz KAN na snahu poměřovat kvalitu věcí optikou etiky je, i přes logická úskalí, jež tento jasně deklarovaný postoj provázejí, sympatický, a v kontextu vnitrostátního i globálního politického dění se znovu aktualizuje a potvrzuje svou nezbytnost.

Proti neuspokojivému stavu věcí veřejných je třeba se jasně vymezit a vytyčit směr, jenž nás z něho vyvede, dokud snad máme ještě na změnu trochu času. KAN je stále s ohledem na svou pohnutou historii potenciálním držitelem pomyslného kormidla změny. Doufám, že se jeho současnému složení včetně mé maličkosti povede jeho závazku, pramenícímu z jeho vlastní historie, dostát.

 

 

 

Filip Kruncl

                                                        člen KAN

                                                        více o autorovi

Štítky:

SDÍLET