Filip Kruncl

člen KAN

 

  Životopis

  Bc. Filip Kruncl

  Narodil jsem se ve Slaném v roce 1978.

  Od roku 2014 pracuji jako sociální pracovník v oddělení hmotné nouze Úřadu práce v Kladně.

  Vystudoval jsem při zaměstnání obory sociální práce a sociální pedagogika na Evangelické akademii – Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole (2007–2011), a pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (2012–2016). Ve školním roce 2017–2018 jsem absolvoval semestr návazného magisterského studia v oboru Diakonika (komunitní krizová a pastorační práce). V současnosti se okrajově spolu-podílím na organizaci Otevřených bytových seminářů a transdisciplinární konference při ETF UK.

  Od r. 2014, kdy jsem poprvé kandidoval v komunálních volbách, se aktivně věnuji komunální politice. Politiku považuji za službu veřejnosti, nikoli jako prostředek pro vlastní společenské a materiální sebezvýhodnění. Odsuzuji všechny formy korupce a zneužívání moci, které pokládám za zhoubu dnešního středoevropského blahobytu. Na poli komunální politiky se věnuji hospodárnému a účelnému nakládání s veřejnými prostředky, transparentnosti, korupci a s ohledem na dosažené vzdělání nejvíce sociálním tématům. V letech 2014–2018 jsem byl místopředsedou komise pro sociální věci rady města, kdy jsme dokázali zabránit spekulativnímu prodeji obecní budovy ve vyloučené lokalitě soukromému investorovi.