14.Led 2023
Po prvním kole

     Příznivci předlistopadového komunisty Petra Pavla jásají nad vítězstvím v souboji s předlistopadovým komunistou Andrejem Babišem.  Ale nejásají zase tolik, protože se cítí zaskočeni nečekaně vysokým ziskem hlasů pro Babiše. Oba vítězové prvního kola byli aktivními členy komunistických silových složek. S hlasy kandidáta SPD Bašty volby ukázaly, že 3/4 všech aktivních voličů nevadí služba v žoldu komunistů v době ruské okupace naší země s přídavkem kandidáta proruské extrémní strany. Hodně smutný výsledek pro naši budoucnost.

     Od zavedení přímé volby prezidenta jsem ještě nezaznamenal tak špinavou roli většiny médií. Každodenní zveřejňování průzkumů veřejného mínění, které bylo zneužito k trapnému dělení kandidátů na dvě skupiny.  Když chyběly pár hodin průzkumy, vypomohly sázkové kurzy bookmakerů. Pomocí průzkumů byly nastaveny preference kandidátů.

     V pondělí si připomínáme 54. výročí od sebeupálení Jana Palacha a ve čtvrtek jeho bolestivé úmrtí. Pokud několik z vás přijde položit kytičku, nebo zapálit svíčku, na Václavské náměstí, na Olšanské hřbitovy, nebo k památníku do Všetat, zamyslete se nad smyslem Palachovy oběti. Tomáš Halík (který je aktuálně podporovatelem Petra Pavla) v knize Jan Palach, ve stati „Pochodeň svědomí“ napsal: „Palachovou obětí dostal veřejný život nový a hlubší rozměr“. Jaký rozměr dali dnes naší společnosti voliči tří komunistů a jednoho zástupce extrémní strany, je nasnadě. Zase národ a zemi více poslali do minulosti.

     „Jan těm, kteří se začali třást o „existenci“(ve smyslu dobrého bydla), ukázal způsobem nejvýmluvnějším, že život může být dokonce něčím víc, než jen „biologickou existencí“ – může být příležitostí vydat svědectví o pravdě“,  pokračuje ve své stati Halík“.  Pokud si příští týden na Palacha, a v únoru na Jana Zajíce, vzpomenete, nebo navštívíte místa s těmito hrdiny pravdy spjatá, položte si otázku, jaké svědectví o pravdě jste v pátek a v sobotu vydali o sobě?

     Členové Klubu angažovaných nestraníků a řada dalších varovala před volbou komunistů a Bašty. Bohužel marně. Teď máme problém a nelze vyloučit, že prezidentem se stane Babiš. Varovali jsme, při řadě až hrubých útoků, že vaše preference nejsou řešením, ale součástí problému. Přitom stačilo podpořit jednoho z demokratických kandidátů, který za sebou komunistické harampádí netahá. Jenže odedávna platí, že člověka nikdy plně nepřesvědčíte, že se mýlí. To dokáže jen realita. Ta se ale bohužel týká i těch, kteří se jí snažili zabránit.

Autor je předsedou Klubu angažovaných nestraníků

 

 

František Laudát

Předseda KAN

 

více o autorovi