Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Obnovení parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Bečva

9.Srp 2023
Obnovení parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Bečva

V Praze dne 9. 8. 2023

 

Otevřená výzva poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

Ústřední rada Klubu angažovaných nestraníků se na vás touto otevřenou výzvou obrací s návrhem na obnovení parlamentní vyšetřovací komise ke kauze Bečva. Bezprecedentní ekologická havárie na řece Bečvě byla velkým tématem konce minulého volebního období. Byla zřízena parlamentní vyšetřovací komise. Ta ve své závěrečné zprávě doporučila novým zákonodárcům opětovně tuto komisi ustavit. Po řádném vyšetření havárie, spravedlivém potrestání viníků a preventivních opatřeních volali mnozí z vás. Proto vás vyzýváme k naplnění svých předvolebních slibů veřejnosti.

V kauze Bečva zřejmě došlo k zanedbání povinností odpovědných státních orgánů a část odborníků a laické veřejnosti má podezření, že nedošlo k řádnému vyšetření všech okolností kauzy.  Z toho tedy odvozujeme existující nejistotu lidí, kteří jsou skeptičtí k probíhajícímu soudnímu řízení a k nalezení a potrestání skutečných viníků ekologické havárie. S přihlédnutím k tomu, že v okruhu potenciálně podezřelých je i společnost ve vlastnictví vysoce postaveného politika, je v zájmu obecné důvěry občanů ve spravedlivé konání české justice, aby výsledky soudního řízení byly nezpochybnitelné a veřejnost se s jeho závěry ztotožnila. K tomu můžete významnou měrou přispět.

 

S pozdravem

 

František Laudát

9.8.2023 v 8:28 hod: Podatelna Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – Váš dokument KAN – Otevřená výzva poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl zaevidován pod č. j. PS2023/014038,PS2023/014039,PS2023/014040,PS2023/014041,PS2023/014042,PS2023/014043,PS2023/014044

 

 

František Laudát

Předseda KAN

 

více o autorovi