Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Konfederace politických vězňů ČR – Prohlášení k volbám prezidenta republiky v r. 2023

19.Led 2023
Konfederace politických vězňů ČR – Prohlášení k volbám prezidenta republiky v r. 2023
Vážení spoluobčané,
v demokratickém právním řádě má každý občan právo volit, byt volen a tak by měl mít i právo se k jednotlivým kandidátům vyjádřit.
Bohužel toto právo je značně omezené a nezaručuje princip rovných podmínek a tady nastává flagrantní porušení demokratického principu rovnosti. Ten kdo má dostatek financí, má snadnější přístup k médiím a možnost najmout si odborníky a firmy, které za něj kampaň vedou a voliče ovlivňují. Tak mezi kandidáty vzniká nerovný souboj a běžný občan se stává již obětí manipulace, aniž by měl možnost poznat skutečné vlastnosti kandidáta kterého má volit. Toto by si měl každý volič uvědomit a nepodlehnou nekale kampani.

Z pohledu členů Konfederace politických vězňů – KPV a též držitelů ,,Osvědčení“ o účasti odboje a odporu proti komunismu tedy prohlašujeme, že jsou pro nás zcela nepřijatelní kandidáti A. Babiš a P. Pavel.

Jako poslední ohlásil v neděli 30. října svou nominaci Andrej Babiš. Jeden z ministrů o něm prohlásil, že nemá soudnost. Dá se říct, že o to více má drzosti.To se dá říct i o dalším Petru Pavlovi.
Všeobecně se očekává, že to bude kampaň sprostá, lživá a bezohledná, čímž utrpí i ti další slušní. Bude to tak prověrka charakterů ne jen těch kandidátů, ale prověrka kultury a morálky celé naší společnosti.
Očekává se, že budou lhát a navzájem se špinit, čímž by se ve slušné společnosti sami znemožnili. Vždyť prezident by měl být čestný, spravedlivý a morálně bezúhonný, tedy ten nejlepší kterého společnost má, aby jí vedl a byl jí vzorem.
Pro život ve společnosti neplatí jen zákony, zvláště pokud jsou ignorovány, ale i vzájemné vztahy, úcta a morálka a tu nemá ani V. Babiš ani P. Pavel. Oba z prospěchu a vědomě vstoupili do komunistické strany, která byla(i dle zákona) zločinná a protiprávní.
V zákoně č.198 /1993 Sb. o protiprávností komunistického režimu Parlament čs. republiky konstatuje, že
Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi mezi lety 1948-1989.atd., v §2. odst. 2. pak stojí, že ,,Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou“.
Preambule zákona č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
,, Parlament České republiky, jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost těm, kteří aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie, jsa odhodlán trvale připomínat ideály vlastenectví, cti, statečnosti a sebeobětování dalším generacím.
Vážení a milí spoluobčané,
proto my političtí vězni, kteří máme ve stanovách zakotvený boj proti komunismu a totalitě nemůžeme mlčet k tak flagrantnímu porušování práv a zákonů. Rovněž tak nemohou mlčet ani účastníci ,, třetího odboje“ a proti kandidatuře obou uvádíme následující.
K výročí vzniku čs. republiky ministryně obrany paní Jana Černochová v souladu zákona 262/2011 Sb. slavnostně předala dalším asi třiceti občanům Osvědčení o účasti odboje proti komunismu.
Představme si tu absurditu, kdyby byl prezidentem komunista, spolupracovník StB nebo vysoký důstojník armády totalitního režimů, který by byl podle zákona 198/1993 Sb. jako člen zločinné a zavrženíhodné komunistické strany spolu zodpovědný za způsob vlády této zločinecké strany.
Za vlády komunistů bylo z politických důvodů popraveno 248 obětí, dalších asi 8 000 lidí zahynulo v pracovnách táborech, nebo byli ubití již při výslechu, asi 450 bylo zabito při pokusu o přechod hranic. Přes 200 000 osob bylo odsouzeno do vězení, další desetitisíce byly poslány do táborů nucených prací a k pomocným technickým praporům. A tito oba jsou za to ( ze zákona)spoluzodpovědní.

Generál Petr Pavel je tak nehorázně drzý, že se odvolává na podporu zesnulého politického vězně gen. Radovana Procházku, který si v Jáchymově odpykával 14 let vězení za protistátní činnost, zatím co on věrně sloužil jako vysoce postavený ve vojenských složkách zrůdného režimu až do samého konce.

Proto musíme protestovat!

Vždyť tito kandidáti by byli jako prezidenti vrchním velitelem armády, která má bránit naše demokratické zřízení. To je přeci v rozporu se zdravým rozumem a chápání každého soudného občana. V tom případě by tak došlo ne jen k morálnímu úpadku, ale mohlo by dojít i k vážnému ohrožení bezpečnosti státu.
V době komunistického režimu byly všechny složky státní moci, jejich činitelé a hlavně přisluhovači StB
pod kontrolou a v evidenci KGB. Činnost těchto složek a ruská kontra rozvědka podle sdělení BIS na naším území skrytě doposud operuje. Proto je určité riziko, že lidé v dřívějších službách mohou i dnes tajně a dobrovolně spolupracovat a nebo být vydíráni. ,,Putinova pátá kolona“. Toto nebezpečí je o to vážnější, že jsme s Ruskou federací de facto v nepřímém válečném stavu.
Ani demokracie by neměla být bezbřehá a měla by mít své mantinely. Bezbřehá demokracie se stává anarchií. Proto by měly být zákony smysluplné a neměly by se vzájemně rozporovat a měli by být také respektovány. Pokud však se objeví v zákonech díra nebo dokonce absolutní nesmysl, jako je tomu v těchto prezidentských volbách, tak by se nad tím měly zamyslet patřičné orgány a zejména ministerstvo vnitra.
Připomínám, že ministři demokratických stran jednali r.1948 podle demokratických pravidel. Jak dopadli?
Lidé se špatnou minulostí by neměli být na kandidaturu ani připuštěni. Vždyť by to byla degradace samotného prezidentského úřadu a také prezidentů jako byli Eduard Beneš nebo T.G. Masaryk.
Prokažme v těchto volbách, že nejsme Švejkové, ale že jsme národ kulturní, odpovědný a hodný odkazu naších velkých národních myslitelů jako byli J. Hus, J. A. Komenský a T.G. Masaryk a nemuseli se za své jednání stydět a být historií souzeni.
K rukám :
Předseda vlády ČR pan Petr Fiala.
Ministr vnitra ČR pan Vít Rakušan.
Člen KPV ČR a držitel Osvědčení třetího odboje.
Cyril Michalica.
Prohlášení ze dne 29.11.2022

 

 

Redakce KAN

Konfederace politických vězňů ČR

 

Štítky:

SDÍLET