Sami(z)dat – kultura a umění

kan.cz » Samizdat » Jste tu, jsme tu, jen o sobě nevíme

6.Čvc 2022
Jste tu, jsme tu, jen o sobě nevíme

Chceme sjednocovat lidi v souladu se základními principy křesťanství, s prvorepublikovými hodnotami, s etikou, s morálkou.

Chceme sjednocovat lidi na základě svobodného myšlení, k dodržování a ochraně lidských práv a svobod.

Svoboda není Tvá a má.

Svobodně žít bez ohledu na druhé, bez ohledu na zdroje, je bezbřehá sobeckost.

Skutečná svoboda je žít svobodně ve společnosti, v institucích.

Slovy T.G.Masaryka: „Tolik svobody, kolik je možno, tolik řádu, kolik je nutno“.

Chceme sjednocovat společenským životem, navazováním, udržováním a rozvojem místních tradic, hudbou, literaturou, uměním, vkusem a taktem, skutečným přátelstvím, prohlubováním vztahů.

Chceme sjednocovat lidi bez ohledu na společenské postavení. Chceme nacházet společná  témata k vzájemnému porozumění. Chceme diskutovat, ne bezmyšlenkovitě odmítat.

Nezbytnou součástí sjednocování je zbavit se honby za majetkem, neomezené spotřeby, povrchnosti, plytkosti, prázdnoty, zbavit se životních stylů po vzoru celebrit, zbavit se lpění na konzumaci cílené propagandy médií, reklam a populismu politiků.

Jste tu, a my Vám chceme umožnit publikovat jako externisté, kteří mají co říct k závažným tématům. Sjednocuje nás touha, nezbytnost návratu České republiky mezi nejvyspělejší státy světa se silnou vzdělanou střední třídou a postupně i k dosahování západní prosperity, což nutně vede i k vedlejšímu efektu, a sice ke kultivaci vzdělanosti podnikání.

Chceme sjednocovat a hledat současné hrdiny

 

 

 

Redakce Samizdat

Štítky:

SDÍLET