Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » „DBEJTE NA HOSPODINOVU CESTU A JEDNEJTE PODLE SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA“.   (GN. 18,19).

23.Pro 2022
„DBEJTE NA HOSPODINOVU CESTU A JEDNEJTE PODLE SPRAVEDLNOSTI A PRÁVA“.   (GN. 18,19).

Vánoce jsou nejvhodnější příležitostí zamyslet se nad svojí delší perspektivou, než jen nad žitím v každodennosti. Měli bychom si ale současně připomínat, že nežijeme sami za sebe. Jsme opatrovníky budoucnosti svých dětí. Musíme zajistit, abychom jim vůbec nějaký svět předali. „Be kind to our Home“ (Být laskavý ke svému domovu). Tuhle větu jsem nedávno zahlédl na baťůžku jedné ženy v tramvaji. Přitom ve slově Home bylo písmeno „O“ pojato jako Země s vyobrazenými kontinenty. Nepochybně se jedná o apel na citlivé a udržitelné zacházení s naší planetou. Ale dejme tomuto apelu širší význam. Přidejme tam lidský rozměr našeho bytí. Laskavě se my i budoucí budou chovat, pokud lidský život bude mít širší duchovní přesah.

 Dbejte daleko více o vzdělání svých synů a dcer. Přikazujte jim a všem, kdo přijdou po nás. Jak protichůdná je tato věta k éře nároků a vymáhaných pomocí. A přece je to existenční, doslova posvátný úkol každé lidské generace. Tisíciletími prověřenou pravdou je, že pokud rodičovská výchova vede děti k lásce, poznají naději, povede-li vaše výchova k nenávisti, prožijí svůj život ve zlobě a touze po pomstě. Když se podíváte pohledem poznání našich předků a Písma na naši současnost, naše politiky a jim blízké „elity“, nutně si musíte položit otázku, jakou budoucnost nám a našim nástupcům chystají.

Jednejte podle spravedlnosti a práva. Tohle vám říká Hospodin bez ohledu na to, zda jste, nebo nejste věřící. Problémem naší dnešní společnosti je, že jsme svědky, aktéry a oběťmi situací, kdy cítíme, že spravedlnost prohrává, ale v regulích změti oficiálního práva je vše v pořádku. Požadujme po svých politicích, aby dbali více na spravedlnost a té přibližovali současné právo. Tedy, aby právo více přibližovali etice a nikoli naopak. Etika je silnější než zákon.

Pokud tyto tři postuláty promítnete do svého života, půjdete po cestě, ke které vás vyzývá Hospodin a všem lidem u nás i na celém světě se bude lépe žít a náš národ, země a civilizace bude mít naději budoucnosti.

 

Klidné prožití svátků vánočních a radost vám i blízkým v roce 2023.

                        Be kind to our Home

 

 

František Laudát

Předseda KAN

 

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET