Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » Česko v sevření paragrafů a ….justice

3.Zář 2022
Česko v sevření paragrafů a ….justice

Spor ministra Pavla Blažka se soudcovskou komunitou o nejmenování místopředsedou krajského soudu v Brně Aleše Novotného není zdaleka pouze sporem o jednoho justičního funkcionáře. Někdo by měl konečně soudcovské komunitě, reprezentované Soudcovskou unií, vysvětlit rozdíl mezi nezávislostí a nestranností. Soudci by byli rádi nezávislí, jenže společenskou objednávkou je a musí být soudcovská nestrannost. Stát musí být nezpochybnitelným správcem a hlídačem výkonu spravedlnosti v zemi od vytváření a správy struktury soudů, financování a celkové zabezpečování chodu. Proto by soudci neměli být nezávislí. Stát se nesmí zbavit možnosti zasáhnout v případech, kdy se něco v justičním systému zvrhne. A že se tak děje, víme všichni. I když jsou zákony super, zkorumpovaní soudci nejsou jevem s nulovou pravděpodobností. Navíc v českém malém rybníčku i v této oblasti „ruka ruku myje“. Takoví soudci mají štěstí, že už se nepraktikují řešení z doby staré Persie. Tam úplatného soudce Sisamnése král Kambýs nechal stáhnout z kůže a tou bylo potaženo křeslo, na které zasedl soudcův syn. Ten už si určitě rozmyslel, zda se nechat korumpovat. Zcela odlišně by se naopak měl chovat stát a politici v otázce nestrannosti. Pokud je tento pilíř justice narušován, ať politiky, nebo např. bohatými oligarchy, lobbistickými skupinami, je to vážným ohrožením demokracie. Proto nestrannost soudců musí být posvátná a pokusy o její ovlivňování, nebo ohrožování, by mělo stát aktéry takových aktivit krk.

Český právní systém kopíruje všechny neduhy, s nimiž se potýkají demokratické země. Rezignace na základní etické hodnoty, na nichž stojí náš civilizační okruh, vede k úpadku etiky ve všech sférách života. Absence etiky je nahrazována stále obludnějšími svazky nepřehledných zákonů a podzákonných norem, směrnic a pokynů. Není divu, že už nikdo nezvládá právo jako celek. České právo se stalo nástrojem pro armádu dobývačů renty, noční můrou chudších lidí, kteří nemají šanci zaplatit si kvalitní právní zastoupení. Složité a nepřehledné právo ekonomicky pouští žilou i samotnému původci tohoto stavu – státu.

 Ze systému se vytratila spravedlnost a zdravý rozum. Nastoupilo formální hravé právo, založené na procedurálních kličkách, chytání se formálních nedostatků, vyhýbání se soudům a podobně. Zcela se vytratila předvídatelnost rozhodnutí soudů. Neexistuje totiž precedenční právo a za stejné skutky mohou padnout zcela odlišné tresty. Klíčovou úlohou práva je nastolování symetrických vztahů ve společnosti. Tedy, aby ve společenském i ekonomickém prostoru se všem měřilo stejně. Máte pocit, že tomu tak je? Naše právo v řadě oblastí naopak asymetrické vztahy posiluje, pokud je přímo negeneruje. Stačí vzpomenout tlak na prosazování zájmů netolerantních menšin, ale třeba také stálý tlak na paragrafy zákoníku práce.

Pokud obludný systém zákonů a paragrafů nezačneme redukovat a zjednodušovat, provoz státu i EU bude stále dražší a dražší. A kdo to bude platit? My všichni, na úkor investic, vzdělávání mladých generací, zdravotnictví, ochrany přírody… Asi vás nepřekvapí, že o změně paradigmatu, a s tím související redukci zákonů, od žádných politiků neslyšíte. A přece jde o fenomén, který by všem přinesl velký užitek a společnost by se vrátila do větší výkonnosti a pohody, o ekonomických přínosech nemluvě.

P.S. z ideového Dvacatera Klubu angažovaných nestraníků:

  1. Svobodný prostor: stát je povinen stanovit strukturu prostoru, ve kterém má jedinec právo svobodně žít a tvořit.
  2. Právo nesmí být hravé. Musí platit „pravidlo zdravého rozumu“ a právo precedenční. Ideálem je adaptabilní, vyvážené a obecné právo tvořené zdola.

Při soudním řešení sporů se musí konečné rozhodnutí opírat o zdravý rozum, nikoli o formální nevýznamné nedostatky. ..Potřebné zjednodušení současného právního prostředí by se ve všech oblastech mělo odehrávat cestou „via negativa“, tj. odečítáním zbytných norem, než „via pozitiva“, tj. vytvářením nových norem. Precedenční právo by významně zjednodušilo soudní procesy a zvýšilo předvídatelnost soudních rozhodnutí.

Více na www.kan.cz

 

 

František Laudát

Předseda KAN

 

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET