Dokumenty ústřední rady

kan.cz » Aktualne » Karel Schwarzenberg přešel na druhý břeh

13.Lis 2023
Karel Schwarzenberg přešel na druhý břeh

Odchodem Karla Schwarzenberga se uzavírá významná kapitola naší země. Tandem Václav Havel – Karel Schwarzenberg, který po čtyřech desítkách let komunistické totality vnesl do české společnosti svobodu, nadhled a lidskost, se stal definitivně minulostí.

Na rozdíl od mnoha jiných, oni nepotřebovali řešit svoji participaci na režimu po únoru 1948. I když každý jinde, spojovala je víra, že naše země jednou naváže na dobu První republiky a lidé se budou moci těšit svobodě.

Václav Havel s hrstkou disidentů doma sváděl nerovný boj s totalitou, po roce 1968 vyztuženou sovětskými tanky.

Karel Schwarzenberg založil spolu s Vilémem Prečanem ve svém bavorském sídle Scheinfeldu Československé dokumentační středisko. Jeho rozsáhlé fondy byly po roce 89 předány Národnímu muzeu. Významnou roli v poslední fázi sovětského impéria sehrál Mezinárodní helsinský výbor pro lidská práva, jehož předsedou byl zvolen Karel Schwarzenberg v roce 1984 a v této funkci působil až do roku 1990.

V občanském průkazu měl zapsáno povolání „lesník a hospodský“. Neměl potřebu ze sebe dělat důležitého. Spoustu vlivných lidí z politiky, kultury i podnikání znal osobně a svoje kontakty a vztahy dal po svém návratu domů ve prospěch své země. Tady někde se zrodila skutečnost, že spolu s Havlovým autentickým životním příběhem jsme nějaký čas po sametové revoluci byli světoví.

Karel nešermoval pojmy vlastenec, nebo patriot, jak to dělají někteří současní politici. Tyhle dvě hodnoty nehlásal, ale žil. Mnohokrát jsme byli svědky toho, jak svoje názory a rozhodnutí právě o tyto hodnoty opíral. Proto jsme si Karla vážili. V českém politickém prostředí mamonu, přetvářky a neodpovědnosti to byla věc hodně výjimečná.

Stejně jako Václav Havel neuměl nenávidět. Stejně jako Václav Havel vnímal nejen hmotný svět, ale i s nadhledem, odstupem, s duchovním přesahem, který tolik chybí současné společnosti.

Pravda a láska je podstata lidského boje“ řekl Karel Schwarzenberg ve smutečním projevu při pohřbu Václava Havla: „Václav Havel jest nyní na pravdě Boží; co tento výraz znamená? Ve staré češtině pod výrazem pravda se nechápala jenom výpověď o skutečném stavu věci, v níž Pravda byla spravedlnost a Právo s velkým P. V tomto smyslu také bylo husitské heslo „Pravda Boží vítězí“. Václav Havel ovšem věděl, že slovo pravda má i značně zúžený smysl. Věděl také, že když chápeme pravdu sebestředně, pouze jako svou pravdu, tak je to příčina sváru a nesnášenlivosti, proto jeho heslo bylo pravda a láska, neboť pouze láska nás přiměje naslouchat pravdě toho druhého, pravdě jiných. To je ta láska, která nás též vede k pokoře, čímž Václav Havel předčil nás všechny. To je hluboký smysl hesla Pravda a láska, kterému se lidé mnohdy vysmívali a velmi mu ho vyčítali, přesto je to podstata lidského boje. My všichni víme, že tento boj bude trvat po celou existenci lidstva. My víme, že ten boj o lásku a pravdu nesmíme nikdy vzdát.

Životní příběh Karla Schwarzenberga byl syntézou několika příběhů – staleté tradice šlechtického rodu s mnoha významnými osobnostmi, zájmu o politiku, osobní zkušenosti s komunistickým režimem, který ho připravil o domov i příběhu odpovědnosti při správě rodového majetku. To zformovalo jedinečnou osobnost, která od začátku do konce věděla, že je tu proto, aby svou prací sloužila následovníkům a své zemi v čase, který mu byl vyměřen. Jeho prostorem byla svobodná Evropa, a v ní jako jedinou naši existenční alternativu viděl Českou republiku.

Upřímné díky pane Karle Schwarzenbergu

Klub angažovaných nestraníků

 

 

Ústřední rada KAN

 

 

Štítky:

SDÍLET