Ing. Tomáš Surin

člen ÚR KAN

  č. 18 do Zastupitelstva hlavního města Prahy

  Kandiduji do pražského obecního zastupitelstva na 18. místě kandidátní listiny koalice čtyř politických subjektů (KAN, Koruna Česká, Konzervativní strana a Strana soukromníků ČR). Jako profesí elektroinženýr a informatik (ČVUT FEL  ASŘ 1987) jsem od roku 1990 vyprojektoval, autorsky naprogramoval a účastnil se zprovoznění největších ČR-strategických řídící systémů (monitorovací a řídící SCADA systémy většiny distribučních plynáren vč. krajských dispečinků PP a.s., STP a.s., ZČP a.s., SČP a.s. atd. vč. asi 1000 projektů a dodávek staveb systémů MaR pro většinu měst a vesnic při dokončení plynofikace ČR, podobně emisní a imisní a vodohospodářské systémy všech závodů KS Transgas, monitorovací a řídící systémy pro chemičky typu Spolana  Neratovice, Kaučuk Kralupy vč. rafinérie, LZK Kolín, podobně emisní systémy pro všechny závody cementáren a vápenek, pro některé elektrárny, pro okresní monitoringy ŽP a hygienickou službu a ČIŽP). Podrobněji: https://www.kan.cz/o-nas/clenove/surin-tomas/

  Posledních 15 let se profesně věnuji také úsporným a inteligentním technologiím pro rezidenční i obecní sféru. Je mi jasné, že musí také v ČR dojít k diverzifikaci a transformaci zdrojů energií a i velké kancelářské budovy musí být projektovány jako inteligentní, nízkoenergetické a pokud možno i energeticky soběstačné entity.  V západních zemích již asi 15 let fungují demonstrační a předváděcí centra nízkoenergetických či energeticky soběstačných kancelářských budov i celých vesnic a technologických provozů i vzorových inteligentních nízkoenergetických RD.  Tyto moderní koncepce chci z odborného hlediska prosazovat do podmínek ČR.

  V neposlední řadě už cca 20 let bojuji proti korupci a mafiím zejména ve státní správě, v aparátu OVTŘ a v korupční české justici nad KSČ-kontinuální legislativou přes 2mil. norem s de-facto v praxi libovolným a účelovým výkladem ve prospěch různých mafií a zájmových skupin nad státními a obecními zakázkami, kdy prosazuji dekomunizaci státní správy, pojmenování reálného stavu ČR, čištění a směřování od dnešní spíše postkomunistické oligo-mafiánské rozvojové a korupční socializující společnosti se zanedbatelnou vymahatelností práva občana i státu proti mafiím k transformaci ČR směrem na západní PRÁVNÍ podnikatelský a tudíž pak i na prosperujcí stát a společnost se silnou střední třídou a srozumitelnou použitelnou legislativou (podobně jako Bavorsko 5x HDP/os) a zabývám se proto i publikací těchto skutečností jak v rámci KAN, tak na sociálních sítích.

  Myslím, že po hypotetickém zvolení bych mohl významně přispívat ke změnám, jež občané Prahy očekávají s nadějí. Pouhá optimalizace – cizelace –  digitalizace současného neudržitelného stavu nejsou řešeními pro transformaci a prosperitu ČR.

   

  Bez změny vnitřních poměrů na Magistrátu nelze počítat s adekvátním vztahem magistrátních úředníků k řadovým občanům, k drobným podnikatelům zejména.